Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun satsar på projektet ”Cykling utan ålder”

För att äldre som inte kan cykla själva ska komma ut och få vind i håret har Uppsala kommun nu köpt in ett flertal nya rickshawcyklar till kommunens äldreboenden och hemvård. Rickshawcyklar är elassisterade cyklar med passagerarsäte som med utbildade förare erbjuder äldre att i ännu större utsträckning komma ut i friska luften. Kommunen gör satsningen inom ramen för samarbetet med föreningen Cykling utan ålder.

Caroline Hoffstedt (S) provar en av cyklarna.
Caroline Hoffstedt (S) provar en av cyklarna.

Intresset för cyklarna är stort. Totalt 14 nya cyklar har köpts in – varav två för rullstolsburna personer – och är nu på väg ut till äldreboenden och hemvård. Sedan tidigare finns tio cyklar på plats i verksamheterna. På turerna möts passagerarna ofta av glada tillrop. Och det händer exempelvis att caféer på vägen bjuder på kaffe under utflykten.

 – Uppsalas äldre ska kunna lita på att de får en trygg äldreomsorg med hög kvalitet. En viktig del i det är möjligheten till utevistelse och sociala aktiviteter. Att få ta sig ut på en cykeltur är ett riktigt trevligt sätt att komma ut i friska luften och att få känna vinden i håret oavsett ålder. Att kunna besöka trakter från förr och dessutom få ta del av nya upplevelser i stad, park och natur ger en ökad livsglädje. Därför gör vi den här satsningen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Med anledning av covid-19 finns emellertid särskilda rutiner för att minska risken för smittspridning vid cykling. Endast en medarbetare och en medpassagerare åt gången får vara på varje cykel – annars finns det plats för två passagerare. Ingen medarbetare eller brukare ska cykla vid minsta symtom. Ytor ska spritas före och efter varje cykeltur. I övrigt gäller de sedvanliga basala hygienrutinerna med handtvätt och handsprit. När vi återgår till en normal vardag kan volontärer och närstående utbildas och komma ut och cykla med de äldre.

Två av cyklarna ska lånas ut till privata utförare i kommunens äldreomsorg.

Satsningen är ett steg i arbetet mot målet att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun.

Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 1000 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Läs mer om arbetet för en äldrevänlig kommun via www.uppsala.se/aldrevanligkommun.