Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun satsar 11 miljoner på att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre

Ytterligare nästan 11 miljoner läggs på att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre som en följd av coronapandemin. Sedan tidigare har kommunen beslutat om riktat stöd för att förebygga ofrivillig ensamhet i form av plexiglas-skärmar utanför äldreboenden för att möjliggöra fysiska möten med anhöriga, surfplattor till äldreboenden, särskilda cyklar och hundpromenader för ökad utevistelse.

Kvinna plockar blomma.

Genom statsbidrag från regeringen på 10,7 miljoner gör äldrenämnden nu ytterligare satsningar för att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre. Det handlar om att med ökade personalresurser ordna fler sociala aktiviteter på äldreboenden inom ramen för myndigheternas restriktioner under covid19, att permanenta volontärinsatser och förbättra bemötande av och social stimulans för personer med demenssjukdom genom fortbildningsinsatser. Även ytterligare surfplattor ska köpas in för att möjliggöra fler digitala möten med anhöriga.

– Jag vet att många äldre redan före pandemin upplevde den ofrivilliga ensamheten som väldigt svår. Men situationen förvärras av coronapandemin då äldre måste begränsa sina fysiska kontakter. Fysisk distansering behöver dock inte betyda social distansering. Vi satsar därför på alternativ som möjliggör för digitala och fysiska möten utan risk för smittspridning. Det är viktigt för oss att främja såväl  äldres psykiska som fysiska hälsa och är en del i vårt arbete för att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Planering och kartläggning av fortbildningsbehoven inom demensvården är påbörjad. Sedan tidigare finns skärmar på åtta boenden och ytterligare en är på väg, bokkassen där bibliotekens böcker och medier levereras till dörren och sociala aktiviteter utifrån förutsättning med cyklar och promenader.

Mer information om Uppsala kommuns arbete för en äldrevänlig kommun: https://www.uppsala.se/kampanjsidor/aldrevanlig-kommun/

Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består av över 800 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Kontakt:

Caroline Hoffstedt, ordförande äldrenämnden

E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Frida Högberg, utvecklingsledare äldreförvaltningen

E-post: frida.hogberg@uppsala.se

Emelie Eduard, presskommunikatör

E-post: emelie.eduard@uppsala.se