Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kan få första energipositiva stadsdelen

Uppsala Business Park kan bli en av Europas första energipositiva stadsdelar genom att flera aktörer samarbetar i ett projekt som heter PED–ID. Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att skapa energipositiva stadsdelar är en viktig del i att lyckas med klimatomställningen.

Genom samverkan, kunskapsdelning och delaktighet ska projektet PED-ID bidra till att utveckla energipositiva stadsdelar. 

Projektet har, på initiativ av White Arkitekter, beviljats medel inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Övriga svenska aktörer i projektet är Uppsala kommun, Klövern, Sustainable Innovation och Chalmers.

– För att klimat- och energifrågorna ska bli en naturlig del i den fysiska planeringen krävs en samverkan mellan flera olika aktörer med gemensam ambition och vilja att verka för en hållbar utveckling. I fallet med PED–ID är samarbetsformen själva innovationen, säger Lise-Lott Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter och processledare för PED-ID.

Uppsala kommun har rätt förutsättningar för projektet tack vare ambitiösa energi- och klimatmål och lång tradition av samverkan kommun-näringsliv-forskning.

– Vi vet att vi måste ställa om och hitta smartare sätt att använda våra resurser. Därför har vi i Uppsala satt ambitiösa klimat- och energimål. Det ska bli spännande att följa projektet i Uppsala Business Park och jag ser fram emot att vi kommer kunna använda lärdomarna i fler stadsdelar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Klövern, fastighetsägaren som tagit initiativ till energisamarbetet, har inom ramen för sitt stadsutvecklingsprojekt i Uppsala Business Park också höga ambitioner inom klimatområdet.

– I Uppsala Business Park finns unika förutsättningar att skapa en energipositiv stadsdel tack vare industrins spillvärme och möjligheten att lagra och producera energi lokalt. Genom att utveckla energisystemet tillsammans kan vi skapa en klimatsmart och energieffektiv stadsdel, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Klövern.

Ett av syftena med PED-ID projektet är att ta fram en genomarbetad färdplan för hur Uppsala Business Park skulle kunna bli en energipositiv stadsdel. För att lyckas med det utvecklas och testas nu en innovativ och kunskapsbaserad intressentprocess för att uppnå målet. En energi- och klimatstrategi arbetas fram och beslutsunderlag tas fram för beslutsfattare, nya samverkansformer etableras och affärsmodeller prövas. Samtidigt utreds frågan hur PED-strategier kan integreras i generella stadsutvecklingsstrategier.

–  Vårt arbete med energipositiva områden ger oss värdefulla erfarenheter som bidrar till att förverkliga våra egna och våra kunders mål om klimatpositiv stadsutveckling, säger Lise-Lott Larsson Kolessar.