Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

Bild med två män som tittar på varandra

Stör Döden är en gemensam kampanj från Mind, Suicide Zero och SPES som uppmärksammar självmord och ger konkreta tips på hur vi kan störa döden, vad vi kan säga och hur.

Besök kampanjens webbplats stordoden.se.

Antalet självmord bland unga ökar

I genomsnitt tar 52 personer i Uppsala län sitt liv varje år. Från 1980-talet och framåt sjönk suicidsiffror årligen, men de senaste 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga, 15–24 år, har antalet självmord ökat sedan mitten av 90-talet.

I Liv och hälsa ung-enkäten från 2019 uppgav cirka 20 procent av alla pojkar och cirka 35 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet att de någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka 7 procent av pojkarna och cirka 13 procent av flickorna uppgav att de har försökt att ta sitt liv.

Samverkan inom Uppsala län

Att jobba med att förebygga självmord förutsätter samarbete och samverkan. 2018 anordnade Region Uppsala, tillsammans med Uppsala kommun, en suicidpreventiv konferens på Uppsala Konsert & Kongress för hela länet. 2019 arbetade länets samtliga kommuner tillsammans med Region Uppsala på uppdrag av Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete inom länets kommuner kan se ut. 2020 fortsätter detta arbete och utvecklas ytterligare. Under hösten bildas ett nytt nätverk kring suicidprevention där Region Uppsala, länets samtliga kommuner samt ett antal statliga aktörer samverkar.

Lågt räknat kostar suicid och suicidförsök Uppsala län cirka 65 miljoner kronor årligen. För de drabbade familjerna kan tragedin inte räknas i pengar.

På 1177.se finns ytterligare information kring självmord och självmordstankar.