Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Sommarjobb med tema mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

I tre veckor genomför årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Projektet är ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun och avslutas med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli.

Minoritetskuben

Utställningens tema är mänskliga rättigheter med fokus på nationella minoriteter i allmänhet och den nationella minoriteten romer i synnerhet. Sex ungdomar från Gränbyskolan, Gottsundaskolan och Västra Stenhagenskolan arbetar tillsammans med pedagoger på Fredens Hus.

Projekt i tre faser

Arbetet pågår 15 juni–3 juli och är uppdelat i tre faser. Första veckan handlar om research och informationsinsamling. Ungdomarna har även utbildningspass, bland annat med Uppsala kommuns samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens.

– Vi har fått mycket information och det är väldigt spännande. Jag har lärt mig mycket och fått bättre koll på mänskliga rättigheter och nationella minoriteter, berättar Sam Nabavi, en av sommarjobbarna.

Andra veckan samlar ungdomarna ihop sina idéer. De formar, bygger och målar delar till utställningen och väver in första veckans informationssökning i arbetet.

– Utställningsdelarna som vi skapar ger besökarna en chans att lära sig mer om de här viktiga frågorna, utan att de behöver läsa flera sidor. Det blir enklare för alla att lära sig, säger Danny Möller, en av sommarjobbarna.

Utställning vid Resecentrum

29 juni–3 juli visar ungdomarna och Fredens Hus pedagoger utställningen i och utanför en sex kvadratmeter stor kub vid Resecentrum. Kuben kommer från Raoul Wallenberg Academy och ingår i ett program som syftar till att lyfta allas lika värde. Utställningen består av ett quiz, ett storskaligt memory och ett scenario där besökare ställs inför ett dilemma och behöver ta ställning i olika frågor.

– Genom projektet riktar vi strålkastarljuset mot rättighetsfrågor som handlar om de nationella minoriteterna i Sverige. Ungdomarna arbetar praktiskt och det engagerar, berättar Antonio Basala, utbildningsansvarig på Fredens Hus och fortsätter:

– Vi hoppas att vi lockar yngre människor till utställningen vid Resecentrum. Vi vill att de kommer fram, testar och lär sig.

När utställningen stänger 3 juli avslutas också sommarjobbet för de sex ungdomarna. De får med sig viktiga kunskaper och erfarenheter.

– Jag har fått en ny syn på samhället. Nu förstår jag vad vissa människor har gått igenom och hur de har behandlats. Jag tycker att man pratar för lite om det, säger Danny Mölle.

Besök utställningen vid Resecentrum 29 juni–3 juli 10.00–15.00.

Uppsala kommun uppmärksammar 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. Utställningsprojektet dokumenteras genom två korta filmer och görs i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering. Filmerna kommer att läggas ut på uppsala.se

Utställningsprojektet är en av flera samarbeten som Uppsala kommun har inlett tillsammans med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. I höst blir det bland annat workshoppar på högstadie- och gymnasieskolor.

Läs mer om mänskliga rättigheter-året 2020 på uppsala.se

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar Fredens Hus för social hållbarhet.

Läs mer om Fredens Hus på fredenshus.se

Relaterade artiklar

Alla niondeklassare som sökt sommarjobb blir erbjudna jobb

Nytt samarbete med Fredens Hus om romers rättigheter

Kontakt

Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden
Mobil: 073-048 8923
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se

Helene Löwgren, samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering
Mobil: 076-115 0869
E-post: helene.lowgren@uppsala.se

Antonio Basala, utbildningsansvarig Fredens Hus
Mobil: 073-777 97 64
E-post: antonio@fredenshus.se