Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Nytt stödpaket till Uppsalas näringsliv

Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår också en satsning på trygghetsbelysning på Klostergatan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under tisdagen om ett nytt stödpaket till näringslivet, eftersom de lokala restriktionerna för att minska spridningen av corona har drabbat delar av Uppsalas näringsliv hårt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under tisdagen om ett nytt stödpaket till näringslivet, eftersom de lokala restriktionerna för att minska spridningen av corona har drabbat delar av Uppsalas näringsliv hårt.

De lokala restriktionerna för att minska spridningen av corona har drabbat delar av Uppsalas näringsliv hårt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför under tisdagen om ett nytt stödpaket.

Beslutet omfattar en rad åtgärder, bland annat:

  • Distansvärdar - i city under julhandeln,
  • Korttidsparkering - zoner med avgiftsfri korttidsparkering vid S:t Eriks torg samt på övriga platser där det är lämpligt i centrala Uppsala,
  • Parkeringsavgift om 1 krona för första timman - i zon A för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning,
  • Ekonomiskt stöd - till Uppsala Citysamverkan och Uppsala Convention Bureau för inkomstbortfall.
  • Återstart Uppsala - plan för återstart av det lokala näringslivet.

Beslutet om parkeringsavgifter och parkeringszoner gäller tillsvidare och som längst till och med 31 augusti 2021.

- De lokala restriktionerna påverkar oss alla, så även cityhandeln. Därför går vi nu in med mer stöd och utvecklar de insatser vi satte in redan i våras, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lättnader i parkeringsavgifter är ett sätt att underlätta för Uppsalabor att ta sig in till centrum på ett smittskyddssäkert sätt, enligt Lisa Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan.

- Många företagare vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Allt kommunen kan göra för att stötta dem bidrar till en fortsatt levande stad efter coronapandemin, säger hon.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att initiera aktiviteter och kulturarrangemang som kan hållas så snart lokala restriktioner hävts, för att locka besökare tillbaka till Uppsalas stadskärna. 500 000 kronor har avsatts för att finansiera detta.

Dessutom beslutade arbetsutskottet att Klostergatan ska få belysning för ökad trygghet och trivsel samt att en förstudie kring trygghetsbelysning i Stadsträdgården ska inledas.

- För den som behöver röra sig på stan ska det kännas tryggt, även i dessa tider. Därför lägger vi nu pengar som skulle gått till Allt ljus på Uppsala och Valborgsfirandet på belysning för att öka trygghet och trivsel istället, säger Erik Pelling (S).

Åtgärderna är framtagna efter dialog med det lokala näringslivet och Uppsala Citysamverkan.

Kommunstyrelsen beslutar i ärendet vid ett extrainsatt sammanträde den 11 november. Gatu- och samhällsmiljönämnden fattar beslutar om parkeringsavgifter vid sitt sammanträde den 12 november.