Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt samarbetsavtal med staten för att skynda på klimatomställningen

Under en digital ceremoni skrev idag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), tillsammans med åtta andra kommunstyrelseordföranden under Klimatkontrakt 2030, ett samarbetsavtal med staten för att skynda på klimatomställningen.

Nio kommunstyrelseordföranden på en skärm som håller upp ett underskrivet papper.
Under en digital ceremoni skrev samarbetsavtalet Klimatkontrakt 2030 under. Foto: Teodor Axlund

Klimatförändringarna kräver samarbete på alla nivåer. Som kommun kan vi göra mycket, men långt ifrån allt. Därför behövs breda samarbeten som detta. Nu ökar vi våra chanser att nå våra klimatmål, både i Uppsala och Sverige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetsavtalet Klimatkontrakt 2030, tas fram inom ramen för kommunens och Uppsala klimatprotokolls samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och är det första av sitt slag i Europa. Nio svenska kommuner skrev under lokalt anpassade avtal på en digital ceremoni idag, den 11 december. Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling deltog i ceremonin.

Mer innovation och mer dialog med invånarna

Genom Klimatkontrakt 2030 lovar Uppsala kommun bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen med 10-14 procent per år med start 2021. Uppsala klimatprotokoll och Klimatfärdplan Uppsala (som ska vara klar i september 2021) är några centrala delar i att uppfylla kontraktet. Kommunen åtar sig också att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera Uppsalas invånare mer i arbetet för minskade klimatutsläpp. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan måste minska samtidigt som kommunen arbetar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Det finns ett stort engagemang för att leva inom planetens gränser i hela Uppsalas samhälle. Nu måste vi öka takten. Vi vill tillsammans med alla engagerade uppsalabor och offentliga, privata och ideella aktörer möta den här utmaningen och hitta de lösningar som krävs, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

På väg mot EU-samarbete

Avtalsparter för staten i Klimatkontrakt 2030 är generaldirektörerna på myndigheterna: Energimyndigheten, Tillväxtverket, Formas och Vinnova. Staten åtar sig att, genom Viable Cities program, underlätta för kommuner att söka nationella finansiella medel. Staten ska också stötta de kommuner som avser att ansöka om att delta i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030, där mycket pengar finns i potten.

– Svenska städer tar nu ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och – snart också – EU, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

Läs Klimatkontrakt 2030 med tillhörande bilaga.

Besök Uppsala klimatprotokolls webbplats.

Besök Klimatfärdplan Uppsalas webbplats.