Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kvalitet får styra i upphandling av distansundervisning inom vuxenutbildningen

Uppsala kommun har beslutat att fokusera på kvalitet i en ny stor upphandling inom vuxenutbildningen. Pandemin har gjort det än mer tydligt att flexibilitet och digitalisering är av största vikt när en ny leverantör ska upphandlas.

Man sitter vid bord med en penna i sin hand

Upphandlingen gäller flexibla studieformer för svenska för invandrare (sfi) studieväg 3, grundläggande och gymnasiala ämnen, yrkesutbildning handel och administration samt hotell och turism.

Kvalitet är centralt i upphandlingen och kommunen har i förväg satt ett fast pris per utbildning. Det gör att kommunen kan vara mycket tydliga i vilka krav man ställer på leverantören.

I bedömningen av anbud tittar kommunen bland annat på om leverantören erbjuder en forskningsbaserad utveckling av undervisningen, har beprövad erfarenhet samt hur elevernas förutsättningar och behov tillgodoses. Det ligger i linje med vad som nyligen presenterades i den nationella KLIVA-utredningen (Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk).

-          Covid-19 påverkar fortfarande samhället i stor utsträckning och det har påverkat vårt upphandlingsunderlag. Vårt uppdrag är att förbereda individer på vägen mot jobb eller högre studier, att erbjuda möjlighet att studera även om vi inte kan ses fysiskt. Därför har det varit viktigt för oss att höja och förtydliga kraven gällande digitalisering och organisering av flexibla studieformer, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef i Uppsala.

Flexibla studieformer innebär att man ska ta hänsyn till elevernas individuella förutsättningar, det kan till exempel handla om att få kombinera undervisning i klassrummet med lektioner på distans.

Upphandlingen beräknas vara klar under våren och den nya leverantören ska starta sitt uppdrag 1 augusti 2021.

I Kommers finns mer information om upphandlingen.