Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kuben för mänskliga rättigheter på Gränbyskolan

Nu finns Raoul Wallenberg Academys "Kuben" på plats vid Gränbyskolan. Kuben ska under våren fyllas med elevernas arbete kring mänskliga rättigheter med fokus på rätten till en nationalitet.

Raoul Wallenberg Academys Kuben utanför Gränbyskolan
Under våren ska Kuben fyllas med Gränbyskolans arbete med mänskliga rättigheter.

Raoul Wallenberg Academy väljer varje år ut skolor som ska ingå i Kubprogrammet, en pedagogisk metod som syftar till att lyfta allas lika värde. Stiftelsen delar ut 30 kuber, en för varje mänsklig rättighet. I år är Gränbyskolan utvald som ansvarig för Kuben om artikel 15: rätten till en nationalitet.

– Det är ett intressant och viktigt område för både pedagoger och elever att fördjupa sig inom eftersom vi är cirka 40 olika nationaliteter på skolan, säger Cilla Peiró, rektor på Gränbyskolan.

Stöd för demokratiuppdraget

Kubprogrammet ger skolor stöd i arbetet för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Gränbyskolan arbetar övergripande med mänskliga rättigheter under läsåret 2019/2020 och fokuserar både på rätten till en nationalitet och på nationella minoriteter. Arbetet integreras i undervisningen. Kuben finns även som elevens val och en grupp på skolan arbetar med Kuben en gång i veckan.

Elevarbetet ställs ut i Kuben

Den fysiska Kuben i svart plåt som står på skolgården är sex kvadratmeter stor och fungerar som utställningslokal. Nytt för årets kuber från Raoul Wallenberg Academy är att en del av väggen är genomskinlig så att förbipasserande kan titta in även när Kuben är låst.

– Under våren fyller vi Kuben med allt arbete som skolans elever gör om rätten till en nationalitet och under maj kan vi börja ha visningar av projektet, säger Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan.

Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

 Under 2020 kommer Uppsala kommun särskilt uppmärksamma mänskliga rättigheter. Kuben på Gränbyskolan är en stark symbol och en god ingång till samtal om mänskliga rättigheter och reflektioner kring rätten till nationalitet, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

En del i ett temaår om mänskliga rättigheter

Arbetet med Kubprogrammet görs i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering och ingår i kommunens satsning på ett temaår om mänskliga rättigheter.

Läs mer om temaåret om mänskliga rättigheter