Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

Deltagare i daglig verksamhet får extrapengar för 2020. Det har omsorgsnämnden beslutat. Det är möjligt att göra tack vare det statliga stimulansbidraget från Socialstyrelsen.

Unga glada män plockar med frukt

Uppsala kommun har sökt och fått 8,6 miljoner kronor av de stimulansmedel som Socialstyrelsen fördelar till kommunerna för att införa eller höja dagpenning till alla som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Pengarna ska användas under 2020.

– Det känns mycket bra att vi kan ge alla som deltar i daglig verksamhet den här extra uppskattningen. De utför många viktiga uppgifter och bidrar till kommunens verksamhet på olika sätt och efter egen förmåga, säger Angelique Prinz Blix, ordförande i omsorgsnämnden.

Stimulansbidraget gör det möjligt för Uppsala kommun att betala ut extra pengar till deltagare i daglig verksamhet för perioden 1 januari- 30 november 2020. Extrapengen är 44 kronor per dag. Den betalas ut för de dagar som personen närvarat vid daglig verksamhet eller skulle ha närvarat men stannat hemma på grund av sjukdom eller risk för smitta av coronaviruset. Pengarna betalas ut retroaktivt i december 2020.

Habiliteringsersättning betalas ut även vid sjukdom eller risk för smitta

Deltagare som är hemma från daglig verksamhet för att de är sjuka eller riskerar smitta får även fortsatt habiliterings¬ersättning. Omsorgsnämnden har beslutat att förlänga sitt tidigare beslut om det till 31 december 2020 för att deltagare inte ska påverkas ekonomiskt om de blir sjuka eller tar ansvar och stannar hemma kopplat till covid-19.

Fakta om Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Inom Uppsala kommun finns totalt cirka 940 personer inom daglig verksamhet. Deltagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Dagpenning i form av habiliteringsersättning ska stimulera och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. I Uppsala kommun är den ordinarie habiliteringsersättningen 61 kronor per dag för närvaro fem timmar eller mer och 51 kronor per dag för närvaro under fem timmar.

För mer information

Angelique Prinz Blix (L), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 072-596 90 63
E-post: angelique.blix@pol.uppsala.se

Johan Lönnqvist, strateg på omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 70 73
E-post: johan.lonnqvist@uppsala.se