Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin ersättning

Uppsala kommun har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma till följd av coronapandemin.

Ung kvinna sitter vid en dator

Den 1 april skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd och rekommendationer kring covid-19. Enligt deras föreskrifter och allmänna råd ska "alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19".

Igår beslutade därför omsorgsnämnden att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller retroaktivt från 11 mars och till och med 31 maj 2020.

Vill värna om deltagarna

– Vi vill värna att deltagarna i daglig verksamhet inte påverkas ekonomiskt om de blir sjuka eller om de tar ansvar och stannar hemma till följd av coronapandemin, säger Angelique Prinz Blix, ordförande i omsorgsnämnden.

Den enskilde deltagarens ersättning vid coronarelaterad frånvaro baseras på hens tidigare närvaro i verksamhet. Det är för att ingen deltagare ska få en lägre eller högre ersättning än vad hen brukar få. De deltagare som är nya på daglig verksamhet, och som alltså inte har någon närvaro att basera ersättningen på, får 50 procent av en heltidsersättning.

Ordinarie habiliteringsersättningen i Uppsala kommun är för närvarande 61 kronor för heltid (fem timmar eller mer per dag) och 51 kronor för deltid (mindre än fem timmar per dag). Den är skattefri för deltagaren.

Läs ärendet Habiliteringsersättning vid sjukdom eller vid avbrott av verkställighet.

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Verksamheterna finns inom områden som exempelvis arkivering, bilvård, fastighetsskötsel, service och skapande. Som motivation och stimulans betalar kommunen ut habiliteringsersättning till deltagarna.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Uppsala kommun finns cirka 940 personer inom daglig verksamhet i kommunal eller extern regi. De som deltar i daglig verksamhet har vanligtvis sin försörjning genom aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan

Läs om daglig verksamhet inom Uppsala kommun.