Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Beslut om riktlinje för nödvattenförsörjning

Vid kommunstyrelsens möte 21 oktober fattades beslut om ”Riktlinje för nödvattenförsörjning”. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och för att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan.

En person som spolar vatten ur en vattenkran.
Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och för att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan.

 Kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga med att vi har en nödvattenplanering som gör att vi är förberedda för att snabbt klara försörjningen och exempelvis kunna informera om hämtställen för dricksvatten vid störningar i dricksvattenförsörjningen, säger Erik Pelling (S).

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning. Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen inom det beslutade verksamhetsområdet. Uppsala kommun har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen ska se till att invånarna har tillgång till rent vatten.

För att klara det gemensamma ansvaret krävs en planering för nödvattenförsörjning.

 Vi är glada över att beslut om riktlinje för nödvattenförsörjning har tagits. För oss är det jätteviktigt att Uppsala Vatten är med och stöttar kommunen med nödvattenförsörjning genom de resurser och kompetenser bolaget har, säger Rafael Waters, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB.

Syftet med riktlinjen för nödvattenförsörjning är att

  • klargöra hur försörjning av nödvatten ska ske till allmänheten och vilka samhällsviktiga verksamheter som i första hand ska få tillgång till nödvatten.
  • klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning vid försörjning av nödvatten.
  • effefektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen så att konsekvenserna minskar för enskilda medborgare och samhällsviktig verksamhet i Uppsala kommun.

Riktlinjen ska användas när beslut tagits om att aktivera nödvattenförsörjning och bygger på fyra scenarion.

Rutiner för lokala risker  så jobbar kommunen

Läs Riktlinje för nödvattenförsörjning (PDF, 1 MB)