Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Sivia torg ska fräschas upp och utvecklas

Uppsala kommun har fattat beslut om att ändra detaljplanen för kvarteret Siv där Sivia torg ligger så att 90 nya lägenheter kan byggas. Nya hus får byggas längs järnvägen och Storgatan. De två hus som redan finns på platsen, ska kunna få takvåningar. För att inte påverka utsikten över staden från Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är husens takhöjd begränsad.

Foto: SANDELLSANDBERG

Kvarteret Siv med Sivia torg ligger centralt i Uppsala och läget på den östra sidan om järnvägen är strategiskt viktigt för att knyta samman de östra och västra delarna av innerstaden. Genom detaljplanen ska området göras mer attraktivt. Dessutom ska en gång- och cykelväg göras i ordning längs järnvägens östra sida.

– Uppsalas gator och torg ska vara rena och trygga. Upprustningen av Sivia torg är en del i arbetet att göra Uppsala till en tryggare kommun. Under lång tid har boende och företagare önskat ett lyft för torget och nu kan vi äntligen tillgodose de önskemålen, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget innebär att det kan byggas takvåningar på de två befintliga bostadshusen. Dessutom kan det byggas ett nytt bostadshus ovanpå kontorsvåningen mot Storgatan och ett nytt bostadshus ovanpå butikslokalerna mot Sivia torg.

Höjden på de nya byggnaderna begränsas så att nockhöjden kommer att ligga cirka 1,3 meter lägre än golvet på UKK:s foajévåning.

För att skapa en bostadsgård för de boende blir det möjligt att bygga ett plan över parkeringen på Sivia torg. En överdäckning av gården och flyttning av infarterna till Roslagsgatan kommer att göra fasaden mot Storgatan mer inbjudande med fler butiksytor.

Planens syfte är också att höja kvalitén på arkitekturen i området och skapa en attraktiv stadsmiljö med butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under hösten 2017 och efter det har området för teknisk anläggning utökats och bestämmelserna kring buller och utrymning ändrats.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se