Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ny lagändring i bygglovshanteringen

I somras röstade riksdagen ja till regeringens förslag till reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagändringen börjar gälla 1 januari 2019.

Bygglovsprocessen idag

När du ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har du rätt att få ett besked inom tio veckor efter att en komplett ansökan lämnats in till kommunen. Om en större utredning krävs kan Uppsala kommun välja att förlänga denna period med ytterligare tio veckor.

Om du anmäler åtgärder som inte är bygglovspliktiga men som är anmälningspliktiga ska du få ett beslut i ärendet inom fyra veckor, eller inom åtta veckor beroende på om frågan är av större vikt eller principiell betydelse. För dessa beslut och hantering tar byggnadsnämnden i Uppsala kommun ut avgifter.

Förändringar från 1 januari 2019

I samband med lagförändringarna införs ett system med avgiftsreducering. Det innebär att avgiften reduceras med en femtedel varje vecka som tidsramen överskrids. Syftet med lagförändringen är att uppnå en mer effektiv byggprocess med en tydlighet för när en tidsram börjar gälla, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga den.

Vad det innebär för dig som ska ansöka

Bygglovsprocessen kommer vara densamma. Däremot kommer dialogen och diskussion mellan dig och Uppsala kommun förändras lite. För att undvika långdragna ärenden kommer kommunikationen vara tydligare och det kommer ställas högre krav på att du kommer in med rätt underlag och kompletterar i tid.

Tidigare har handläggaren gett dig längre tid på dig att komma in med kompletta handlingar. Detta för att inte behöva avvisa en ansökan eller anmälan. Från 1 januari kommer du istället få en tydlig tidsram för när en komplettering ska vara inne och om det inte uppfylls kommer ansökan avvisas och du får skicka in en ny ansökan.  

Förändringarna gäller bara för nya ansökningar från och med 1 januari.  

Läs om lagändringen på boverket.se