Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Ny geografisk rapport visar vad äldre tycker om platsen där de bor

Den geografiskt indelade rapporten från Äldrevänlig stad visar att det finns stora variationer i upplevelsen av att åldras i Uppsala. Utifrån rapporten som bygger på kommuninvånarnas åsikter kan kommunen ta fram en konkret handlingsplan för att bli ännu mer äldrevänlig.

Nu går det att se vad äldre tycker om platsen där de bor. Den geografiska rapporten bygger på enkätsvar och dialogkonferenser. Uppsala kommun presenterar rapporten vid sex olika möten: i Almunge, Storvreta, Björklinge, innerstaden, västra staden och östra staden.

När resultatet presenteras i Almunge bygdegård 28 februari 19.00 kan press närvara. Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldre, medverkar.

– Vi har bestämt oss för att Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. För att lyckas har vi helt enkelt frågat Uppsalas äldre vad de tycker om kommunen och om sitt bostadsområde. Det finns mycket att göra och till hösten ska vi ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder som utgår från de äldres egna upplevelser. Det är en nyckel för att Uppsala ska bli mer äldrevänligt, säger Erik Pelling.

Flera äldre är mer nöjda i staden än på landsbygden. Mest nöjda är de som bor i Svartbäcken. Flest negativa svar ger äldre som bor i Sala backe och i Almunge. Innerstaden utmärker sig i rapporten med en viss övervikt av positiva ställningstaganden. Flera av dem handlar om utbudet av olika aktiviteter efter pensioneringen. Västra och södra staden utmärker sig med en stor dominans av positiva ställningstaganden.

Många äldre på landsbygden upplever inte att de har en sådan ekonomisk situation att de kan leva som andra. Där framförs även kritik kring tillgången på senior- och trygghetsbostäder samt möjligheterna att flytta från en större till en mindre bostad. Omdömena om kollektivtrafiken är mer positiva.

Rapporten och analysen av det som skiljer sig mellan olika områden grundar sig på svaren från en enkät som 1 600 Uppsalabor i åldern 60 år och äldre har svarat på samt närmare 900 deltagare vid medborgardialoger i form av rundabordskonferenser. Konferenserna arrangerades år 2017 på 14 platser i Uppsala inom det långsiktiga förändringsarbete som går under namnet Äldrevänlig stad. Personerna som svarade grupperades efter geografisk samhörighet: landsbygdsorterna, innerstaden, västra, södra och östra staden.

Rapporten finns att läsa på www.uppsala.se/aldrevanligstad

För mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldre
Telefon: 018-727 15 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se