Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Uppsala kommun ökar föreningsbidraget med fem miljoner

Uppsala kommun har beslutat att öka föreningsbidraget till idrotts- och fritidsföreningar med fem miljoner kronor. Satsningen är ett steg för att skapa mer rättvis och jämställd bidragsfördelning mellan de föreningar som hyr kommunala anläggningar och de föreningar som har en egen anläggning.

Tre av de fem miljonerna ska läggas på ökat driftsstöd för anläggningar. De övriga två miljonerna ska gå till att jämna ut fördelningen av ekonomiska medel mellan idrottsföreningar och andra fritidsföreningar. Föreningar som har aktiviteter mer sällan men under ett längre tidsspann kommer att stöttas mer rättvist.

– Vi ökar det ekonomiska stödet för alla barn- och unga som vill ha en aktiv fritid i Uppsala. Särskilt viktigt är det att skapa mer rättvisa förhållanden för de som arbetar hårt med att driva sin egen anläggning genom att fördubbla taket för deras ersättningar, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Detta görs dels genom ökat verksamhetsstöd dels genom att driftsstöd för anläggningar höjs från 30 procent med ett tak på 350 000 kronor till 60 procent med ett tak på 700 000 kronor.

Under 2018 ska kommunens förhållningssätt till samverkan med elitidrotten i kommunen utredas, där ingår även ett nytt regelverk kring elitstöd till föreningar som bedriver elitverksamhet. Senast den 30 november 2018 ska stadsbyggnadsförvaltningen presentera ett förslag till regelverk för elitidrottsstöd.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018- 727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Ewa Wennmark, fritidsstrateg
Telefon: 018:727 15 84
E-post: ewa.wennmark@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27