Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun har en bra vuxenutbildning

Skolinspektionen har under våren genomfört tillsyn av vuxenutbildningen. Det är en del av den regelbundna granskningen som myndigheten genomför och tillsynen har även omfattat skolor, förskolor och fritidshem i Uppsala kommun. Resultatet av tillsynen för vuxenutbildningen har presenterats i ett beslut från Skolinspektionen.

Flexibel undervisning och brett utbud av kurser

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att Uppsala kommun erbjuder ett brett utbud av kurser både genom utbildning i egen regi och genom externa utbildningsanordnare. Utbildningen bedrivs på olika sätt och med stor flexibilitet i genomförandet. De enkätundersökningar som genomförs visar att eleverna i stor utsträckning är nöjda med den utbildning de får.

Ingen kritik på de granskade områdena men benämning av vissa chefer som rektorer behöver förändras

Inget framkommer som gör att inte Uppsala bedöms uppfylla författningarnas krav. Däremot finns en brist i att chef inom studievägledning respektive antagning har titeln rektorer utan att ha pedagogiskt ledningsansvar för skolenheter. Detta måste Uppsala åtgärda och återkoppla till Skolinspektionen senast den 27 oktober i år.

För mer information

Lena Winterbom, Förvaltningsdirektör för arbetsmarknadsförvaltningen
Telefon: 018-7278619
E-post: lena.winterbom@uppsala.se