Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Sänkta arvoden för gode män till ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden beslutade 24 april om nya arvodesriktlinjer för gode män till ensamkommande barn. Beslutet innebär en sänkning av arvodet från 1 juli respektive 1 december. Anledningen är regeringens beslut om nya ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Överförmyndarnämndens beslut om nya arvoden för gode män till ensamkommande barn beror på regeringens nya ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. För kommunerna innebär de en kraftigt minskad ersättning men fortsatta kostnader. Flera andra kommuner har redan beslutat om sänkta arvoden.

– Vi är medvetna om att sänkningen av arvodet är ganska stor. Men vi ser också att det finns ett fortsatt stort engagemang kring ensamkommande barn. Många vill engagera sig i detta ideella uppdrag. Vi tror därför att vi även fortsättningsvis kommer att lyckas med att hitta gode män till dem som behöver det, säger Bertil Brunn (S), ordförande i överförmyndarnämnden.

Uppdrag som god man för ensamkommande barn har gett betydligt högre arvode än uppdrag som god man åt andra behövande, till exempel personer med demens, psykisk ohälsa eller med missbruksproblematik. Detta trots att dessa uppdrag ofta kan vara lika eller mer tidskrävande.

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Inom dessa kommuner finns 1 056 ensamkommande barn som har god man. Av dessa är 896 asylsökande. I Uppsala kommun finns 827 ensamkommande barn som har god man, av dessa är 696 asylsökande.

Så här blir de nya arvodena för gode män till ensamkommande barn


För barn som är asylsökande (ändringar gäller från 1 december 2017)

Typ av ersättning Nuvarande ersättning Ny ersättning
Arvode/månad 2 400 kronor/månad Cirka 1 344 kronor/månad*
Kostnadsersättning 100 kronor/månad Cirka 75 kronor/månad*
Ersättning för resa i egen bil 1,85 kronor/km** 1,85 kronor/km**
Restidsersättning 35 kronor/timme ingen

För barn med uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent (ändringar gäller från 1 juli 2017)

Typ av ersättning Nuvarande ersättning Ny ersättning
Arvode/månad 2 000 kronor/månad 896 kronor/månad
Kostnadsersättning 100 kronor/månad Cirka 75 kronor/månad*
Ersättning för resa i egen bil 1,85 kronor/km** 1,85 kronor/km**
Restidsersättning 35 kronor/timme ingen

* Beräknat på prisbasbelopp 2017
** I enlighet med Skatteverkets riktlinjer

Håbo och Enköpings kommuner har fattat samma beslut om arvoden till god man för ensamkommande barn. Därmed har alla kommunerna i Uppsala län samma riktlinjer och arvodesnivåer.

Läs om de nya arvodena för god man till ensamkommande barn på www.uppsala.se/overformyndarnamnden

Mer information

Bertil Brunn (S), ordförande i överförmyndarnämnden
Telefon: 073-340 97 76
E-post: bertil.brunn@uppsala.se

Ida Hellrup, direktör på överförmyndarförvaltningen
Telefon: 018-727 24 65
E-post: ida.hellrup@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50