Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Fokus familjen ska ge fler familjer självförsörjning

Uppsala kommun har sökt och fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Det rör sig om 17,6 miljoner kronor som ska gå till ett projekt med namnet Fokus familjen, som riktar sig till familjer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Målet är att de ska få en egen försörjning.

I projektet ska team genom fördjupade utredningar, täta samtal och uppföljningar stötta 300 familjer som i dag har försörjningsstöd, så att de får egen försörjning.

– Ett av våra viktigaste mål är just att ge stöd till individer för att nå en egen hållbar försörjning. Genom projektet hoppas vi kunna hjälpa 300 familjer att nå det, säger avdelningschef Ida Bylund-Lindman.

Fokus familjen är ett treårigt projekt med start i januari 2018.Det ska bygga upp en permanent verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett familjeperspektiv där målet är egen försörjning. Fokus familjen bygger vidare på pilotprojektet ”Familjesatsningen” på avdelningen för försörjningsstöd. Där arbetar sedan 2016 ett multikompetent team som består av socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare, en arbetsterapeut, arbetspsykolog och vid behov budget- och skuldrådgivare.

Teamets arbete med fördjupade utredningar, täta samtal och uppföljningar har visat sig framgångsrikt. En utvärdering som gjordes i somras visar att metoden har bidragit till att fler individer får sysselsättning och att fler familjer får självförsörjning. Efter sju månader hade de flesta deltagarna påbörjat nya aktiviteter på väg mot självförsörjning och 15 familjer hade blivit självförsörjande.

Metoderna som utvecklas – kring arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett familjeperspektiv och mätning av hur personer närmar sig arbete – ska sedan spridas både inom Uppsala kommun och nationellt.


För mer information

Ida Bylund-Lindman, avdelningschef, avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända
Telefon:018-727 08 80
E-post: ida.bylund-lindman@uppsala.se

Henrik Jansson, avdelningschef, arbetsmarknadsavdelningen
Telefon: 018-727 60 26
E-post: henrik.jansson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50