Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Medborgarundersökning hjälper oss att bli bättre

Uppsala kommun är till för dig som är medborgare, därför vill vi veta vad du tycker om vårt arbete. Vad är bra och vad kan bli bättre?

Just nu genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland Uppsalas medborgare. Syftet med undersökningen är att vi ska få veta hur medborgarna tycker att det är att leva och bo i Uppsala kommun. Resultaten hjälper oss sedan i vårt arbete för att skapa ett bättre Uppsala.

SCB skickar ut enkäten 19–21 september till ett slumpmässigt urval av kommunens invånare. Sammanlagt får 1 200 personer i åldrarna 18–84 år möjlighet att tycka till om kommunens verksamheter. Du som får enkäten kan själv välja om du vill svara på frågorna på webben eller via en pappersenkät.

När vi har fått in svaren i december kommer vi att ta fram rapporter som gäller i hela kommunen och för olika förvaltningar. Vi kommer även att publicera resultatet på uppsala.se för kommunens medborgare.

Kort om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört två gånger per år sedan 2005. Sedan starten är det totalt 265 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Resultaten av höstens undersökning kommer att publiceras 14 december på Statistiska centralbyråns webbplats .

Mer information

Jennie Lindbergh, utredare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 86 
E-post: jennie.lindbergh@uppsala.se