Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Trend- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och trender som påverkar vår verksamhet. Här sammanfattar vi analysen och förklarar hur insikterna påverkar arbetet med vår budget och våra mål.

I trend- och omvärldsanalysen 2020 analyserar vi nio aktuella trender som påverkar Uppsala kommun. Varje trend har en sammanfattning med slutsatser som vi kallar förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera samhällsförändringarna. I årets analys har vi betonat tre förändringstryck – tre slutsatser – som har särskilt stor påverkan på kommunens verksamhet.

Konsekvenser av covid-19

Då och då inträffar plötsliga och oförutsedda händelser som får stor påverkan på samhällsutvecklingen och kommunens verksamheter. Uppsala kommun arbetar just nu med att löpande analysera konsekvenserna av covid-19 och sätta utvecklingen i relation till befintlig omvärldsanalys.
Läs tillägg till omvärldsanalysen - konsekvenser av covid-19


Tre viktiga slutsatser från omvärldsanalysen 2020

 

illustration hjärta

Stärk framtidstron och öka samhörigheten

Ojämlikheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och bostadsområden. I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I analysen om trenden ökad polarisering kan du läsa mer om hur Uppsala kommun kan vända utvecklingen.

 

illustration bygga

Säkerställ en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans

Uppsala har en hög befolkningsökning. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder. För att möta behovet behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans. Läs om hur kommunen kan möta utmaningen i analysen om trenden ökat fokus på livsmiljö och boende.

 

illustration idé

Tänka nytt och vara nyskapande i välfärden

Antalet yngre och äldre kommuninvånare ökar i snabb takt. Detta sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en god välfärd som möter förväntningar och behov behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas. Läs om framtiden för välfärden i analysen om trenden åldrande befolkning.

Trendanalyser 2020 – nio trender som påverkar kommunen

Här kan du läsa sammanfattande analyser av de nio regionala trenderna som har störst påverkan kommunens verksamhet.

Trenderna är

1. ökad polarisering

2. ökat fokus på jämställdhet

3. ökad mångfald

4. ökat fokus på livsmiljö och boende

5. åldrande befolkning

6. ökad digitalisering

7. förändrade kompetens- och utbildningsbehov

8. internationalisering och global rörlighet

9. miljö- och klimatförändringar.

Årets omvärldsanalys

Läs Uppsala kommuns omvärldsanalys 2020 med uppdateringar utifrån covid-19

Tidigare omvärldsanalyser

Läs omvärldsanalysen 2019

Läs kortversion av omvärldsanalysen 2019

Läs omvärldsanalysen 2018.