Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen möta trenden ökad polarisering

Kommunen kan stärka invånarnas förtroende och grunden för demokrati genom att säkra en god tillgång till information och öppenhet kring beslut och prioriteringar. Ökade möjligheter till inflytande och aktiv medverkan av brukare kan skapa tillit och delaktighet.

  • Stärka framtidstron och öka samhörigheten. Kommunens resurser ska användas på ett sätt som stärker förutsättningarna för en ökad samhörighet och jämlika levnadsvillkor. I planeringen och placeringen av verksamheter behöver möjligheten att underlätta möten mellan olika samhällsgrupper prioriteras. Samordnade insatser mellan polisen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheterna behövs för att undvika att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil.

  • Förstärka demokratiska värden och öka delaktigheten. Kommunen behöver fortsätta att utveckla den lokala demokratin och samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet. För att göra invånarna delaktiga och hantera åsiktspolarisering eller desinformation behövs tydlig och saklig kommunikation. Kommunen behöver vara tillgänglig både fysiskt och digitalt. Det behövs beredskap för en höjd konfliktnivå under valåret, då det finns en risk att hoten och påtryckningarna mot de lokala förtroendevalda ökar.

  • Bli en kommun fri från diskriminering, trakasserier och våld. Det är centralt att kommunen som välfärdsleverantör och arbetsgivare är förberedd på och agerar mot diskriminering, trakasserier och våld.