Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen arbeta med internationalisering och global rörlighet

I början av februari beslutade regeringen att ta bort merparten av restriktionerna mot covid-19. Några veckor senare skedde den ryska invasionen av Ukraina.

Pandemin och invasionen av Ukraina visar att planering och förutsägelser lätt kan kastas omkull av oförutsebara händelser. Uppsala kommun behöver ha en kontinuerlig beredskap för att kunna ta emot människor på flykt. Kommunen behöver också vara redo att hantera snabba förändringar i de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt behövs att kommunen även har ett långsiktigt perspektiv på hur Uppsala ska möta den globala konkurrensen och stärka sin internationella attraktionskraft.

  • Beredskap för snabbt ändrade förutsättningar. Kommunen behöver bygga upp en kontinuerlig beredskap för förändrade ekonomiska förutsättningar och migrationsmönster. Kommunen behöver även ha en överblick över de kommunala verksamheter som påverkas av förändringar i invånarnas ekonomiska situation eller i befolkningens sammansättning på grund av migrationen.

  • Samarbeta för att öka säkerhet och trygghet. Ett utvecklat arbete med kontinuitetshantering behövs i såväl kommunens egna som externa verksamheter. Stärkt tillsyn, krisberedskap och strategier för IT-säkerhet och digital trygghet är viktiga verktyg för att stärka säkerheten i den lokala miljön och i kommunens egna verksamheter, garantera vatten- och elförsörjningen och ha en beredskap för nya hälsorisker. 
  • Stärka Uppsalas internationella attraktionskraft. Uppsalas livsmiljöer, innovationsarbete och innovationsstödsystem bör lyftas fram i den internationella marknadsföringen av kommunen. Universiteten, sjukhuset och Uppsalas kunskapsintensiva branscher är också något att hålla fram. För att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare behövs en utvecklad kapacitet för mottagning och en god infrastruktur som kan vara avgörande för företagsetableringar.