Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen bidra till digitalisering, digital säkerhet och delaktighet

För att nyttja digitaliseringens möjligheter måste kommunen ta ett strategiskt och koncernövergripande helhetsgrepp och hantera de juridiska aspekterna. Samtidigt behöver lösningarna vara anpassade efter verksamheternas behov. Den information som digitaliseringen ger behöver behandlas som en strategisk resurs i kommunkoncernen.

  • Helhet och säkerhet i digitaliseringen. Kommunens digitala infrastruktur behöver stärkas. Information från olika system ska lättare kunna användas bland annat i övergripande system för styrning och ledning. Kommunen behöver säkra nödvändig kompetens för att möta cyberhot och avancerad brottslighet, där välfärdsbrott kan räknas in. Kommunen behöver även öka samverkan på lokal, nationell och internationell nivå bland annat genom myndighetsgemensam tillsyn. Att identifiera fortsatt ”analoga” verksamhetsområden och utvärdera eventuella behov av ytterligare digitalisering är också viktigt.

  • Använda datadrivet beslutsfattande för samhällsnytta. För datadrivet beslutsfattande i större skala behöver kommunen digitalisera sina processer ytterligare. Informationsförvaltningen behöver kvalitetssäkras och systematiseras. Datamängderna behöver hanteras strategiskt och koncernövergripande för att förväntningarna på utveckling och effektivisering ska kunna infrias. Det kan behövas en genomgång av vilka verksamheter som passar för ett datadrivet beslutsfattande.

  • Främja digital delaktighet. Kommunen behöver främja digital delaktighet för alla samhällsgrupper och samtidigt skapa alternativ för personer som inte tar del av digitaliseringen och den nya tekniken. Utbildningar och evenemang som erbjuds digitalt bör bli fler och kompetensen behöver utvecklas för att leverera dem med god kvalitet.

  • Stärka den digitala ekonomin. Uppsala behöver bli bättre på att utnyttja de styrkor som finns i det regionala innovationssystemet och att säkra kompetensförsörjningen inom det digitala området. Kommunens näringslivsarbete behöver främja dynamik, förnyelse och konkurrenskraft kopplat till digitaliseringen.