Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För att hantera covid-19-pandemins och restriktionernas konsekvenser behöver kommunen:

  • Kompensera för uteblivna eller försämrade tjänster. Kommunen kan behöva kompensera brukare inom verksamheter som har behövt minska utbudet av tjänster eller där kvaliteten kan ha försämrats.

  • Möta ökad efterfrågan och nya målgrupper. Det kan behövas ökade insatser i verksamheter som ser en större efterfrågan på tjänsterna till följd av pandemin. De nya målgrupperna kan ha andra behov än de traditionella, till exempel nya grupper i vuxenutbildningen.

  • Ta tillvara positiva erfarenheter och förfina nya lösningar. Kommunen behöver ta tillvara och sprida positiva samverkanserfarenheter och effektiviserande arbetssätt som utvecklats under pandemin. Digitala kontaktytor och hybridlösningar som införts kan behöva förfinas för att bättre möta verksamheternas och invånarnas behov. Vinsterna med ett större lokalt handlingsutrymme har lyfts fram i och med pandemihanteringens krav på snabba förändringar och anpassningar.