Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

12,2miljarder kronor

Nämnderna får 12,2 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten

 • Läs mer om och kontakta utbildningsnämnden
  • Grundskola
   2 288 975 000 kr
  • Förskola
   1 472 861 000 kr
  • Gymnasieskola
   868 646 000 kr
  • Fritidshem
   252 106 000 kr
  • Förskoleklass
   175 519 000 kr
  • Grundsärskola
   107 696 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   70 406 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   55 849 000 kr
  • Öppen förskola
   16 760 000 kr
  • Politisk verksamhet
   3 067 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta äldrenämnden
  • Särskilt boende, äldre
   1 013 357 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   798 435 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   63 898 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 371 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta omsorgsnämnden
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 177 981 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   184 720 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   152 304 000 kr
  • Särskilt boende, äldre
   72 889 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   32 004 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   18 688 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 579 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta socialnämnden
  • IFO, barn och unga
   513 687 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   182 379 000 kr
  • Familjerätt
   18 664 000 kr
  • Flyktingmottagande
   11 693 000 kr
  • Politisk verksamhet
   4 752 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta arbetsmarknadsnämnden
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   399 641 000 kr
  • Arbetsmarknad
   143 924 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   73 770 000 kr
  • SFI
   69 954 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   24 580 000 kr
  • Flyktingmottagande
   7 934 000 kr
  • Infrastruktur
   7 302 000 kr
  • Kultur, övrigt
   1 969 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 816 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden
  • Infrastruktur
   345 722 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 714 000 kr
  • Färdtjänst
   60 252 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 304 000 kr
  • Affärsverksamhet
   455 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kommunstyrelsen
  • Infrastruktur
   215 595 000 kr
  • Kommunledning
   176 355 000 kr
  • Politisk verksamhet
   66 934 000 kr
  • Kultur, övrigt
   7 346 000 kr
  • Fritid, övrigt
   3 530 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kulturnämnden
  • Bibliotek
   94 914 000 kr
  • Kultur, övrigt
   88 703 000 kr
  • Musik och kulturskola
   47 858 000 kr
  • Fritid, övrigt
   43 951 000 kr
  • Fritidsgårdar
   40 178 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   31 308 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 568 000 kr
  • Infrastruktur
   1 557 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta idrotts- och fritidsnämnden
  • Fritid, övrigt
   322 339 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 000 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta räddningsnämnden
  • Infrastruktur
   172 467 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 220 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta plan- och byggnadsnämnden
  • Infrastruktur
   36 821 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   22 712 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   14 415 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 592 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Infrastruktur
   23 093 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 165 000 kr
  • Fritid, övrigt
   80 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta överförmyndarnämnden
  • Politisk verksamhet
   15 090 000 kr
  • Flyktingmottagande
   6 365 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta namngivningsnämnden
  • Infrastruktur
   1 176 000 kr
  • Politisk verksamhet
   445 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta valnämnden
  • Politisk verksamhet
   927 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
Totalt 12,2 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.