Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

11,9miljarder kronor

Så stort var det kommunbidrag som nämnderna fick från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Budgeten under 2018 – så här gick det

Så här fördelas budgeten per

 • Läs mer om och kontakta utbildningsnämnden
  • Grundskola
   2 223 327 000 kr
  • Förskola
   1 441 991 000 kr
  • Gymnasieskola
   828 406 000 kr
  • Fritidshem
   246 179 000 kr
  • Förskoleklass
   170 882 000 kr
  • Grundsärskola
   104 726 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   68 815 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   53 262 000 kr
  • Öppen förskola
   16 382 000 kr
  • Politisk verksamhet
   3 048 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta äldrenämnden
  • Särskilt boende, äldre
   982 297 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   780 371 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   65 312 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 362 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta omsorgsnämnden
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 156 348 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   181 883 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   149 887 000 kr
  • Särskilt boende, äldre
   70 666 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   31 522 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   18 152 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 570 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta socialnämnden
  • IFO, barn och unga
   499 227 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   183 930 000 kr
  • Familjerätt
   18 238 000 kr
  • Flyktingmottagande
   16 621 000 kr
  • Politisk verksamhet
   4 723 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta arbetsmarknadsnämnden
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   393 617 000 kr
  • Arbetsmarknad
   141 755 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   72 659 000 kr
  • SFI
   68 900 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   24 209 000 kr
  • Flyktingmottagande
   7 885 000 kr
  • Infrastruktur
   6 666 000 kr
  • Kultur, övrigt
   1 932 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 805 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kommunstyrelsen
  • Infrastruktur
   223 674 000 kr
  • Kommunledning
   169 530 000 kr
  • Politisk verksamhet
   65 359 000 kr
  • Fritid, övrigt
   8 752 000 kr
  • Kultur, övrigt
   7 118 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden
  • Infrastruktur
   334 426 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 254 000 kr
  • Färdtjänst
   59 052 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 296 000 kr
  • Affärsverksamhet
   449 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kulturnämnden
  • Bibliotek
   93 724 000 kr
  • Kultur, övrigt
   87 252 000 kr
  • Fritid, övrigt
   44 285 000 kr
  • Musik och kulturskola
   44 205 000 kr
  • Fritidsgårdar
   41 141 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   30 972 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 558 000 kr
  • Infrastruktur
   1 526 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta idrotts- och fritidsnämnden
  • Fritid, övrigt
   286 773 000 kr
  • Politisk verksamhet
   994 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta räddningsnämnden
  • Infrastruktur
   159 677 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 182 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta plan- och byggnadsnämnden
  • Infrastruktur
   36 088 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   22 077 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   14 138 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 582 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Infrastruktur
   22 633 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 158 000 kr
  • Fritid, övrigt
   78 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta överförmyndarnämnden
  • Politisk verksamhet
   14 434 000 kr
  • Flyktingmottagande
   8 809 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta valnämnden
  • Politisk verksamhet
   5 898 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta namngivningsnämnden
  • Infrastruktur
   1 153 000 kr
  • Politisk verksamhet
   442 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
Totalt 11,9 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.