Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommuns inriktningsmål till och med 2022

Här kan du läsa om de inriktningsmål som styrde kommunens arbete till och med 2022-12-31. Inriktningsmålen har ersatts av fyra fokusmål från och med 2023-01-01. Inriktningsmålen har följts upp flera gånger per år. En avslutande uppföljning har skett i årsredovisningen för 2022.

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Nära till trygghet, nära till inspiration

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

På väg mot ett klimatpositivt 2050

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Olika barn leka bäst

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Med självständighet kommer självkänsla

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Vägen framåt stavas kunskap

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala byggdes inte på en dag

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Status för inriktningsmålet är Grön. Enligt plan.
Teckenförklaring
  1. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
  2. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
  3. Röd Uppdraget genomförs inte