Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Nämnder och bolagsstyrelser skriver affärs- och verksamhetsplaner som utgår från mål och budget

I december ska nämnder och bolagsstyrelser vara klara med sina affärs- och verksamhetsplaner. Planerna utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller bolaget ska bryta ner inriktningsmålen till egna mål, hur man ska arbeta med budgeten kommande år och hur man ska följa upp och mäta effekten av det man gör.

Verksamhets- och affärsplanerna gäller för tre år men justeras varje år.

Affärs- och verksamhetsplaner.

Riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll.