Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Gång- och cykelväg. Ulva

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022.

Planområdet sträcker sig mellan Librobäck i söder och Ulva i norr. Södra delen av planområdet börjar omkring fyra kilometer norr om centrala Uppsala.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. Målet är att gång- och cykelvägen ska fungera som ett rekreationsstråk samt förbättra möjligheterna att pendla med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge.

Ta del av alla samrådshandlingar på Detaljplan för Gång- och cykelväg. Ulva 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 4 februari 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 december 2021
Plan- och byggnadsnämnden