Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 32:1, Sjukhusvägen 5B

Bygglov för nybyggnad av sjukhusbyggnad samt rivningslov för rivning av restaurangbyggnad. Avvikelsen avser tillskapande av in- och utfart där det råder in- och utfartsförbud (Dnr. 2019-001135).

Kåbo 70:1, västra Rosendal

Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus. Avvikelen avser byggnation över mark som inte får förses med byggnad (Dnr. 2021-000984).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Dalby 10:23, Dalby Gård 44

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (Dnr. 2020-003921).

 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 30 april 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se