Uppsala kommun får ny logotyp

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny logotyp och nya varumärkesprinciper.

All kommunikation från Uppsala kommun ska vara lätt att känna igen. Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2018 om ny logotyp samt principer för namnhierarki och hantering av kommunens varumärke.

Kommunfullmäktige beslutade också att det gamla stadsvapnet med tidigare blasonering (en text som beskriver hur vapnet ser ut) ska användas i högtidliga sammanhang. På så sätt får vi en tydlig och funktionell identitet för Uppsala kommun. Samtidigt väcker vi nytt liv i stadsvapnet som symbol för staden där vi tar hänsyn till historik och heraldiska principer.

Nu börjar arbetet med att arbeta in en grafisk profil och visuell identitet, det vill säga det designsystem där logotypen utgör en bärande del. Det handlar bland annat om hur vi ska använda färger och designelement. Det kommer alltså att ta lite tid innan du som invånare ser den nya logotypen mer ofta i staden och i kontakter med Uppsala kommun.
 

Uppsala kommuns nya logotyp till vänster, den gamla logotypen till höger.

Logotypen gäller från och med nu men införs ansvarsfullt

Införande av den nya visuella identiteten sker ansvarsfullt, hållbart och över tid. Det innebär att vi inte byter allt med Uppsala kommuns logotyp på en gång utan vi ersätter det gamla lejonet med den nya logotypen i takt med att vi ersätter till exempel utslitna kläder och skyltar. 

Många olika identiteter kostar mycket

Kommunen har idag många olika varumärken, logotyper, symboler och grafiska identiteter. Det är resurskrävande, dyrt och ineffektivt. Det är inte heller alltid tydligt att det är Uppsala kommun som är avsändare för olika kommunikationsinsatser som verksamheterna gör. Med en mer enhetlig och tydlig avsändare blir det tydligt att det är Uppsala kommun som ansvarar för verksamheten. Det kostar dessutom mycket mindre att införa en ny och enhetlig grafisk profil än att underhålla och skapa kännedom om de cirka 200 symboler som används idag.

Arbetet med att ta fram förslaget till nya grafisk profil och logotyp kostar 2,7 miljoner kronor. Arbetet har gjorts i samarbete med varumärkeschef, medarbetare på kommunikationsstaben och en av kommunens upphandlade kommunikationsbyråer, med delbeslut av kommunens ledningsgrupp.

Ett Uppsala, en kommun

För kommuninvånarna är det viktigt att det är lätt att komma i kontakt med kommunen, och att kommunen är transparent med vad den gör och vilka verksamheter den har. Målet är att all kommunikation ska vara enkel att känna igen, oavsett vilken del av kommunen som är avsändare. På så sätt blir varumärket Uppsala starkare.

En digitaliserad värld ger nya förutsättningar

Kommunen behöver en symbol som fungerar i alla sammanhang. Den gamla logotypen är inte anpassad för digitala kanaler och är inte responsiv. Med responsiv menas att utformningen ändras men förblir enhetlig även när logotypen behöver användas i det allra minsta sammanhangen som i en app eller i sociala medier.

Den nya logotypen fungerar

  • analogt (på skyltar och i tryckt material som foldrar, broschyrer och tidningar)
  • digitalt (på webbplatser, i appar och i sociala kanaler).


Bild på Uppsala kommuns nya logotyp, symbol och öppen sköld.

Stadsvapnet

I högtidliga sammanhang ska kommunen börja använda stadsvapnet med blasonering från 1943. Blasonering är en text som beskriver hur stadsvapnet ser ut.

I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld med röd beväring, därest dylik skall användas.

1986 ändrades blasonering till något som inte var i enlighet med heraldikens principer. Nu återgår kommunvapnet till en korrekt blasonering.