Vi minns Förintelsen

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och människor samlas över hela världen i en årlig manifestation. Det var den dagen 1945 som nazisternas största koncentrations- och förintelseläger Auschwitz-Birkenau befriades.

Uppsala kommun uppmärksammar minnesdagen genom att fokusera på frågor om delaktighet, vikten av att minnas vår historia och alla människors lika värde. 2018 anordnade vi bland annat teaterföreställningen Katitzi, föredraget Konsten väjer inte för svåra saker, författarsamtal och panel kring den romska Förintelsen Det tysta arvet, filmvisning av De blev våra mödrar, musikprogram och tal.

Mer information

Nina Klinge-Nygård, Utvecklingsledare för nationella minoriteter
018-727 18 32, nina.klinge-nygard@uppsala.se

Helene Löwgren, Samordnare för nationella minoriteten romer & Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering
018-727 14 80, helene.lowgren@uppsala.se

Emilia Huczko, Samhällsvägledare
018-727 62 01 emilia.huczko@uppsala.se

Elise Rhodin, Kulturstrateg, kulturförvaltningen
018-727 13 61 elise.rhodin@uppsala.se