Valborg i Uppsala

Se kommunens öppettider under valborg.

Hitta aktiviteter och majbrasor

Att anordna majbrasa

Om du ska anordna en majbrasa behöver du markägarens tillstånd. Du kan också behöva kontakta polisen för tillstånd.

Gatuavstängningar 27–30 april

Ur trafiksäkerhetssynpunkt har Uppsala kommun och polismyndigheten beslutat att stänga av ett flertal gator för allmän trafik under firandet av kvalborg och valborg. Undantagna från förbudet är fordon i linjetrafik, boende i området, färdtjänsttransporter och varutransporter.

Se karta över gatuavstängningarna på valborg.

Städning på valborg

Kommunen arbetar för att minska nedskräpningen genom att

  • ställa ut extra sopkärl och märka ut var de finns 
  • ha mycket personal och volontärer ute på gator och torg som hjälper människor att slänga rätt
  • bedriva kampanjer för att få människor att reflektera över sitt eget beteende.

Kommunen samarbetar också med ideella ungdomsföreningar och organisationen Städa Sverige för att städa undan kvarliggande skräp i parker och i stan.

Läs mer om hur kommunen jobbar för att minska nedskräpningen.