Valborg i Uppsala

Se kommunens öppettider under valborg 2019.

Hitta aktiviteter och majbrasor

Att anordna majbrasa

Om du ska anordna en majbrasa behöver du markägarens tillstånd. Du kan också behöva kontakta polisen för tillstånd.

Gatuavstängningar 26–30 april

Ur trafiksäkerhetssynpunkt har Uppsala kommun och polismyndigheten beslutat att stänga av ett flertal gator för allmän trafik under firandet av kvalborg och valborg. Undantagna från förbudet är fordon i linjetrafik, boende i området, färdtjänsttransporter och varutransporter.

Städning på valborg

Kommunen arbetar för att minska nedskräpningen genom att

  • ställa ut extra sopkärl och märka ut var de finns 
  • ha mycket personal och volontärer ute på gator och torg som hjälper människor att slänga rätt
  • bedriva kampanjer för att få människor att reflektera över sitt eget beteende.

Kommunen samarbetar också med ideella ungdomsföreningar och organisationen Städa Sverige för att städa undan kvarliggande skräp i parker och i stan.

Läs mer om hur kommunen jobbar för att minska nedskräpningen.

Nattvandring och Uppsala ungdomsjour

Uppsala ungdomsjour och nattvandrarna finns ute på stan under hela valborg för att stödja ungdomar och förebygga oro. Vi kan alla bidra till ett tryggt och säkert valborgsfirande för våra unga, valborg är ett ypperligt tillfälle att dag- eller nattvandra. Alla är välkomna.

Uppsala ungdomjour på facebook