Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppskala C

Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på balansen mellan god livskvalitet och smart utveckling är under framväxt i Uppsala. Där vi låter människors drömmar och behov styra vad vi utvecklar i stället för tvärtom. Lösningar som gör de klimatsmarta valen enkla och självklara. Därför behöver vi utveckla Uppsala C. Den vackra stationen ska bevaras men det ska även skapas plats för fler tåg, avgångar och möjligheter att resa hållbart. Och mer plats för handel, service och upplevelser.

Utveckling i takt med invånarnas behov

Befolkningen ökar och Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen, vilket driver på behovet av nya bostäder och platser för verksamheter. Uppsala C behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, en ny station söder om Bergsbrunna, godsanläggningar och det lokala transportsystemet. Samtidigt ska möjligheterna till att utveckla områden omkring stationen tas tillvara. Uppsala C ska helt enkelt göra det enklare för alla människor att bo, besöka, jobba, studera eller starta företag i Uppsala.

Framtidens trygga och inspirerande mötesplats

I augusti 2018 tecknade Uppsala kommun, Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen en överenskommelse för den långsiktiga utvecklingen av Uppsala C. Tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och myndigheter tar vi ett helhetsgrepp kring vidareutvecklingen av området.

Uppsala C ska vara en trygg mötesplats som erbjuder inspirerande upplevelser. Här ska man kunna träffa sina vänner, äta gott och shoppa. Fler ska ges möjlighet att resa hållbart och det innebär även att fler ska kunna ta cykeln till och från sina tågresor. Uppsala C ska främja innovativa mobilitetslösningar för att nå våra klimatmål och samtidigt vara en levande plats för alla.

Ta gärna del av planerna och tyck till under kommande dialoger.

Så skalar vi upp Uppsala C

I kartan nedan ser du de platser och byggnader som förändras och utvecklas när stationsområdet byggs om. Du kan se bilder och läsa om varje plats nedanför kartan.

Se kartan i större format

Uppsala C_karta_800px.jpg

1. Gunnar Leches park återinförs som stadspark

Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala i början av 1900-talet och har satt stark prägel på stan. Han har fått ge namn åt det parkområde som löper utmed Kungsgatan och som tillkom i samband med den tidigare ombyggnationen av stationen. Nu kommer parken att återtas från cykelparkeringarna och utvidgas till ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats.  

De flesta av de sedan tidigare planterade träden utefter Stadshusgatan kommer troligen att kunna bevaras, liksom flertalet träd mot Kungsgatan. Den nya parkdelen kompletteras med luftiga paviljonger för exempelvis restaurangverksamhet.

Uppsala C_ny stadspark.jpg
Bild ovan: Gunnar Leches park utvidgas till ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

2. Torget utvecklas och skapar plats för mer uteserveringar

Olof Palmes plats ska ge en stark identitet till hela stationsområdet. Det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats som vibrerar av resenärer och uteserveringar. Här möts resenären som ska byta tåget mot bussen, turisten som tar spårvägen vidare söderut eller cyklisten som ska vidare österut till Fålhagen. Torget omfamnas av och länkar samman den gamla stationsbyggnaden, dagens terminalbyggnad och Centralpassage med det nya större stationshuset och dess entré i söder.

UppsalaC_torget.jpg
Bild ovan: Det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

3. Cykel och parkering

Cykelparkeringar kommer att finnas på båda sidor om tågspåren, med fokus på cykelparkeringshuset. Totalt kommer det att bli 10 400 cykelparkeringsplatser på och runt Uppsala C, vilket är mer än en fördubbling mot dagens nivå på 3 481 platser.

Cykelparkeringshuset utvecklas och kommer att få en central plats i det nya stationskvarteret. Det blir flera entréer till cykelhusets tre olika våningsplan, som i sin tur får direkt anslutning in till nya stationshuset och därifrån via Stationsbron till respektive perrong.

Centralpassagen förlängs och blir ett cykelstråk mellan östra och västra sidan.

Ytterligare en koppling över spårområdet, med access till perronger, placeras i en förlängning av Fjalars gränd med anslutande cykelparkeringar på västra sidan om spåren.

Uppsala C_cykel och parkering.jpg
Bild ovan: Centralpassagen mot innerstaden, med cykelparkeringshuset till vänster i bilden. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

4. Större stationshus

Det ska vara lätt att hitta till Uppsala C och att orientera sig på plats. Utgångspunkten för nya Uppsala centralstation blir därför ett helt nytt och större stationshus, söder om nuvarande Centralpassage. Det nya stationshuset kommer att stå mitt i stationsområdet och ha flera in- och utgångar med direkt förbindelse till tågspåren, bussar, spårväg, cykel, taxi och bil. Det binder ihop Centralpassagen med cykelparkeringshuset, och innebär att du som cyklist kan ta dig direkt till tågperrongen efter att ha parkerat din cykel. Som resenär kan du tryggt gå in genom vilken entré som helst och lita på att du hamnar på rätt spår. Eller rätt buss och spårvagn.

Interiören i det nya stationshuset blir ljus och luftig med serveringar och butiker. Givetvis finns också förvaringsskåp och toaletter.

Taxi och hämtning eller lämning med bil blir utanför den södra entrén till det nya stationshuset, mitt emot nuvarande Elite hotell.

Uppsala C_större stationshus.jpg
Bild ovan: Uppsala C får ett helt nytt och större stationshus, söder om nuvarande Centralpassage. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

5. Stationsbro över spåren

En ny gångbro kommer att byggas över spåren och kopplar ihop det nya stationshuset med östra sidans kollektivtrafik och Frodeparken. Från den nya Stationsbron tar man sig direkt ner till tågperrongerna. Bron erbjuder plats för väntan med fin utsikt över Uppsala.

UppsalaC_stationsbro.jpg
Bild ovan: En ny gångbro kommer att byggas över spåren. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

6. Träd och buskar längs Stationsgatan

Stationsgatan utvecklas då fler bussar kommer att passera området. Trottoaren blir bredare och tryggare med gott om plats för på- och avstigande och busshållplatserna får tak. Utmed Stationsgatan planteras rikligt med träd som bidrar till renare luft, minskat buller och skugga under heta sommardagar. Träden fångar även upp regnvattnet och hjälper till att minska risken för översvämning vid skyfall.

Uppsala C_grönska Stationsgatan.jpg
Bild ovan: Utmed Stationsgatan planteras rikligt med träd som bland annat bidrar till renare luft, minskat buller och skugga. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

7. Gröna områden

Det behövs mer grönska inne på stationsområdet. Mer träd renar luften, ger svalka under heta sommardagar och skyddar mot översvämning vid intensiva regnfall. Gröna sedumtak över tågperrongerna kan också hjälpa till att binda regnvattnet.

Ytan mellan Stadshuset och Olof Palmes plats blir återigen en park där dagens befintliga, äldre träd får bli del av en större stationspark. På Stationsgatan planteras rikligt med träd som bidrar till renare luft, minskat buller och skugga under heta sommardagar.

Uppsala C_gröna områden.jpg
Bild ovan: Fler träd bidrar till renare luft, minskat buller och skugga. De gröna sedumtaken över tågperrongerna hjälper också till att binda regnvattnet. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Uppsala-C_gröna-områden.jpg
Bild ovan: Vy över stationsområdet med gröna parkytor. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

8. Gångbro mellan Fjalars gränd och östra sidan

Det blir även en gångbro från Fjalars gränd och östra sidans kollektivtrafik och Främre Boländerna. Även här tar du dig direkt ner till tågperrongen. Bron blir en viktig länk mellan östra sidans stationsområde och den västra med koppling till Främre Boländerna.

Uppsala-C_Gångbro_Fjalars-gränd-och-östra-sidan.jpg
Bild ovan: Vy från Frodeparken mot stationen. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Uppsala-C_gångbro-Fjalars-gränd-och-östra-sidan2.jpg
Bild ovan: Vy från Kungsgatan in på Fjalars gränd med en trappa som leder upp till bron över spåren. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

9. Bergsbrunnaparken blir Lennakattens hemvist

Museijärnvägen med Lennakatten byter hemvist till Bergsbrunnaparken. Det tidigare spårområdet och järnvägsbron görs om till en grön gångpassage för att stärka Bergsbrunnaparken och tillgången till Lennakatten. Bergsbrunnaparken och närliggande kvarter är under omvandling och kommer tillsammans med Lennakattens nya station utgöra en naturlig förlängning av innerstaden och Uppsala C.

Lennakatten_UppsalaC.jpg
Bild ovan: Lennakatten. Foto: Destination Uppsala.

Mer information

Följ utvecklingen av Uppsala C och ta del av utvecklingsplanen på uppsala.se/uppsalac