Uppsala landsbygdsmässa

Uppsala Landsbygdsmässa är en mötesplats för alla som är nyfikna på utvecklingen av Uppsalas landsbygd. Här träffar du politiker, tjänstepersoner och eldsjälar från företag, föreningar och myndigheter som arbetar för att göra Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun.

Uppsala Landsbygdsmässa är ett återkommande event. 2018 års mässa ägde rum på Uppsala konsert och kongress 21 april. Vi återkommer om tid, plats och former för landsbygdsmässan 2019.

Programpunkter och utställare på Landsbygdsmässan 2018

Här kan du se vilka program och utsällningar som fanns med på Landsbygdsmässan 21 april.

10.00
Mässan öppnar. 

10.15
Agneta Säfsten och Erik Andersson från Uppsala kommun berättar om friluftsområdena i kommunen.
Plats: Speakers corner

10.30
Projektledare Ellen Johansson berättar om servicepunktsprojektet som pågår och ger dig en chans att berätta om hur du använder kommersiell service i din bygd/ort.
Plats: Speakers corner

11.00–11.30
Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden inviger och berättar om Landsbygdsprogrammet. Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen, berättar om den långsiktiga utvecklingen av Uppsala kommuns landsbygder.
Plats: Stora scenen

12.00
Projektledare Ellen Johansson berättar om servicepunktsprojektet som pågår och ger dig en chans att berätta om hur du använder kommersiell service i din bygd/ort.
Plats: Speakers corner

12.30–13.00
Erika Åberg, tv-profil och byggnadsantikvarie, pratar om drömmen om ett hus på landet och om byggnadsvård som livsstil. 
Plats: Stora scenen

13.15 
Jenny Kangas, Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, berättar om Leadermetoden och möjlighet att driva landsbygdsprojekt.
Plats: Speakers corner

13.30 
Jenny Ekerljung från Coompanion berättar om möjligheter att starta kooperativt företag.
Plats: Speakers corner

14.00–14.30 
Erik Pelling (S) kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden berättar om Landsbygdsprogrammet. 

Yvonne Fredriksson, enhetschef bygglovshandläggning på Uppsala kommun, informerar om bygglovsbilen och förklarar processen, reglerna och ger goda råd i bygglovsfrågor som berör landsbygden. 

Plats: Stora scenen

14.30 
Uppsala yrkesgymnasium Jälla berättar om sina utbildningar och sin verksamhet tillsammans med Maria Gardfjell (kommunalråd, MP).
Plats: Speakers corner

14.45 
Gunilla Meurling från Uppsala kommun och Carina Gunnarsson från Rekoring Uppsala berättar om hur du kan handla lokal mat via en rekoring.
Plats: Speakers corner

15.00
Mässan stänger. 

 • Bibliotek Uppsala 
 • Coompanion Uppsala län
 • Destination Uppsala
 • Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län 
 • Hela Sverige ska leva Uppsala län
 • Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • Knutby i samverkan
 • Kommunala lantmäterimyndigheten
 • LRF Mälardalen (Lantbrukarnas Riksförbund)
 • Länsstyrelsen i Uppsala län 
 • Oxsätra Åkerlänna Utvecklingsbolag
 • Rasbo i samverkan
 • Region Uppsala 
 • REKO Uppsala
 • SIU, Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Uppsala 
 • UL
 • Upplandsbygds lokalt ledd utveckling
 • Uppsalahem 
 • Uppsala kommun 
 • Uppsala läns bygdegårdsdistrikt
 • Uppsala Parkerings AB
 • Utvecklingsrådet för Storvretabygden
 • Vi Unga 
 • Åstråkens turismförening
 • bygglovshandläggare
 • detaljplanhandläggare
 • översiktsplanerare
 • landsbygdsstrateg
 • bredbandsstrateg
 • energi- och klimatstrateg
 • vattenstrateg
 • bibliotekschef
 • infrastrukturstrateg
 • kommunala lantmätare
 • miljöinspektör
 • fritidsstrateg
 • friluftsstrateg.

Om du har frågor 

Kontakta kommunens strateg Malin Ohlsson om du vill veta mer om landsbygdsmässan.

Malin Ohlsson, strateg
Telefon: 018-727 87 81 
E-post: landsbygd@uppsala.se