Uppsala kommun och Earth Hour

28 mars är det Earth Hour. Därför vill vi passa på att berätta om några av de saker som kommunen gör för att underlätta för Uppsalas invånare att leva mer klimatmedvetet.

Earth Hour - klimatmanifestation

Det började som en enkel symbolhandling för klimatet, med ett initiativ som innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars – Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden och har blivit mycket mer än en symbolisk nedsläckning. 

Earth Hour är civilsamhällets kampanj för att uppmärksamma främst politiska beslutsfattare om vikten av att agera på klimatkrisen med kraftfulla åtgärder. Det är också ett tillfälle att fundera på sin egen klimatpåverkan.

Läs mer om Earth Hour på Världsnaturfondens webbplats

Vi vill ha dina tips!

Här nedan listar vi en bråkdel av det arbete som Uppsala kommun gör för en hållbar framtid. Just nu håller vi också på att ta fram en ny strategi och handlingsplan, tillsammans med Uppsala klimatprotokoll. I det arbetet vill vi veta vad du behöver för att kunna leva mer hållbart! Skicka dina tips till marika.palmer-rivera@uppsala.se. Kika gärna på satsningarna här nedan för att få lite inspiration.

Så underlättar kommunen för dig

Satsningarna har valts ut utifrån huvudrubriker som Världsnaturfonden (WWF) tagit fram och som Earth Hour jobbar med: Bilen, Biffen, Börsen, Butiken, Bostaden.

BilenBiffenBörsenButikenBostaden  

Bilen

Laddstolpar för elbilar (Uppsala parkering AB)

Det kommunala bolaget Uppsala parkering jobbar aktivt för att underlätta övergången till fossilfria bränslen. Under 2019 skapades över 100 nya laddplatser för el- och hybridbilar i Uppsala.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter under 2020, bland annat i Rosendal där den innovativa parkeringsanläggningen Dansmästaren öppnar i höst. Med hjälp av solceller och avancerad batterilagringsteknik kommer Dansmästaren att kunna strömförsörja 100 laddplatser under dygnets alla timmar.

Läs mer om arbetet med laddinfrastruktur

Hållbart resande

Det pågår en lång rad kampanjer, aktiviteter och projekt för att öka och underlätta hållbart resande. Ett exempel är Cykelvänlig arbetsplats där arbetsplatser uppmuntrar och skapar möjlighet för sina medarbetare att cykla till och från jobbet samt i tjänsten. Utöver dessa pågår flera infrastrukturprojekt för att underlätta för cykling.

Läs mer om det samlade cykelarbetet.

Biffen

Måltidsservice

Genom Måltidsservice driver kommunen ungefär 100 förskolekök, 55 grundskolekök, 8 gymnasiekök och 7 kök som lagar måltider till seniorrestauranger och äldreboenden.

Förutom att jobba mot målet 100% ekologisk mat (där de har kommit mer än halvvägs) har de också satsningar för att minska klimatpåverkan från mat.

Under vecka 13 har de klimatvecka. Då kommer de bland annat servera klimatsmart streetfood i alla skolrestauranger. 

Läs mer på Måltidsservice webbplats.

Klimatprofilering av restauranger

Projektet handlar om att hjälpa Uppsalas restauranger att minska sin klimatpåverkan. Genom mätningar, utbildningar och underlättande verktyg har restauranger minskat sina utsläpp med uppemot 30%.

En del av projektet är också att klimatmärka sina menyer så att restaurangbesökarna kan se vilka rätter som har störst klimatpåverkan.

Läs mer på projektets sida. 

Börsen

Gröna obligationer

Det kommunala bolaget Uppsalahem emitterade 2015 en grön obligation på 500 miljoner kronor. Dessa pengar har använts till projekt som bidrar till minskad energianvändning i byggnader och produktion av förnybar energi. Obligationen har finansierat tre projekt; Frodeparken, Linnehuset och Nötåsen.

Läs mer om projekten på Uppsalahems webbplats

Butiken

Klimatlätt

Att lätta på klimatavtrycket behöver varken vara svårt eller tråkigt – tvärtom! Genom en nyutvecklad app (Svalna), erbjudanden och klimatsmarta tips gör organisationerna bakom Klimatlätt det enklare för alla som bor, jobbar eller pluggar i Uppsala län att leva mer hållbart.

I appen Svalna kan du bland annat koppla ditt bankkort och se hur stort klimatavtryck dina inköp gör. Appen visar även klimatavtrycket för hur du bor, reser och äter. Utmana dig själv, dina vänner, kollegor eller grannar att sänka klimatavtrycket. Tillsammans blir det roligare! Kommunen är en av aktörerna bakom kampanjen.

Läs mer på Klimatlätts webbplats och ladda ner appen Svalna.

Konsument Uppsala

Konsument Uppsala erbjuder kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden. Det kan bland annat handla om frågor om telefonabonnemang, avtalsskrivning, bilköp och reklamationer.

Konsumentrådgivningen kan också hjälpa dig göra miljö- och klimatsmarta val när du handlar och svara på frågor om vad som gäller till exempel när du handlar second hand.

Genom att ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter som konsument kan vi alla bidra till att få en mer hållbar konsumtion. Tänk igenom dina inköp noga: då minskar du risken för felköp. 

Läs mer om Konsument Uppsala 

Bostaden

Uppsalahem

Det kommunala bolaget Uppsalahem förmedlar cirka 17 000 bostäder runt om i Uppsala. Uppsalahem har på många sätt sett över hur de kan minska klimatpåverkan från deras bostäder.

Alla nybyggda hus uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Satsningar på energieffektivisering, klimatneutral fjärrvärme, vindkraft och solceller har också bidragit till minskad klimatpåverkan.

Dessutom engagerar de på olika sätt sina hyresgäster till att leva mer klimatsmart.

Läs mer på Uppsalahems webbplats.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst till privatpersoner, föreningar, organisationer och små- och medelstora företag.

Rådgivarna ger råd om hur du kan minska din energianvändning eller öka andelen förnybar energi och på så sätt minska din klimatpåverkan. Det kan exempelvis röra sig om hur du energieffektiviserar eller hur du går tillväga för att installera solceller.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

Så fungerar kommunens klimatarbete

Redan 2015 satte kommunen klimatmål för Uppsala som är i linje med vad FN:s klimatavtal (Parisavtalet) och forskarsamhället säger.

För att minska klimatpåverkan i Uppsala arbetar kommunen utifrån tre fokusområden:

  • Att minska den egna organisationens klimatpåverkan,
  • Samarbete med företag och andra organisationer i Uppsala klimatprotokoll,
  • Att alla i Uppsala ska kunna leva och jobba mer klimatmedvetet.

Läs mer om kommunens arbete med miljö-och klimatfrågor

 

Mer information

Björn Sigurdson, klimatstrateg, kommunledningskontoret

Telefon: 018-727 12 04