Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala i orange 25 november

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day

2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våld mot kvinnor genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att bära något klädesplagg i orange. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Uppsala i orange

För att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor lyser Uppsala kommun tillsammans med flera aktörer upp platser och byggnader i orange den 25 november. Uppsala i orange är ett samarbete med Uppsala Vatten, Nationellt centrum för kvinnofrid, (NCK) vid Uppsala universitet och Uppsala stadsteater. 

De här platserna lyser i orange 25 november

  • Infartsbollarna in till Uppsala
  • Pelarekarna i Stadsträdgården
  • Nybron
  • Dombron
  • Träden mellan Dombron och Nybron
  • Eddaspången
  • Påvel Snickares gränd
  • Forumsoffan 
  • Pumphuset. Arrangeras av Uppsala vatten i samarbete med NCK. 
  • Uppsala stadsteater. Arrangeras av Uppsala stadsteater. 

Våld är en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt och innefatta olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. 

Läs mer om FN:s Orange Day 

Uppsala kommun har beslutat om nollvision mot våld i nära relationer

Den 24 november 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut om att anta en nollvision mot våld i nära relationer i Uppsala kommun.

– I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är idag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Författarsamtal om dödligt våld mot kvinnor

Journalisten Kerstin Weigl har tillsammans med Kristina Edblom dokumenterat varje enskilt fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner under tio års tid. Hör henne berätta om människor som har förlorat en älskad och om hur samhället inte förmår höra kvinnornas rop på hjälp.

Efter författarsamtalet kan du ställa frågor till en panel och ett urval av flera organisationer.

Tid: den 25 november klockan 17.00–18.00.

Plats: Uppsala stadsbibliotek. Författarsamtal och efterföljande panelsamtal livesänds också direkt från Uppsala kommuns Facebook-sida.

Läs mer om evenemanget den 25 november

Det finns stöd och hjälp att få

Den som är utsatt för våld eller utövar våld kan få hjälp.

Här hittar du kontaktvägar till stöd och hjälp