Tandvårdsstöd

För att motverka tandproblem hos äldre har äldreförvaltningen fått i uppdrag av Kunskapscentrum för äldretandvård i Region Uppsala att öka kunskap om äldres munhälsa bland hemvårdspersonal.

Öka kunskap om äldres munhälsa

Projektet ska öka hemvårdspersonalens kunskaper om äldres munhälsa och Region Uppsalas tandvårdsstöd. Projektet startade våren 2015 och slutar våren 2018.

Målet är att

  • alla över 65 år med hemvård ska få stöd och hjälp med daglig munvård om de har behov av det
  • alla över 65 år med hemvård ska få intyg för nödvändig tandvård om de har rätt till det
  • vård- och omsorgspersonal har kunskap för att stödja och hjälpa äldre med sin dagliga munhälsa

Läs mer om tandvårdstödet och intyget för nödvändig tandvård på 1177.se.

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala