Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Välkommen till Uppsalas första sommargata

Under sommaren 2020 gör vi om Östra Ågatan till sommargata där grönska, sittplatser och uteserveringar ger plats för människor och möten. Minskad biltrafik skapar rum för möblemang och planteringar i direkt anslutning till Fyrisån. Mitt i centrum i en klassiskt kulturhistorisk miljö.

Under sommaren 2020 kommer delar av Östra Ågatan - mellan Klostergatan i norr och Bangårdsgatan i söder - att bli en sommargata. Det innebär att bilarnas framkomlighet begränsas till förmån för dig som går och vistas på gatan. Ytan mot Fyrisån möbleras med planteringar och sittplatser. På så vis kan du som går prioriteras i en av Uppsalas finaste stadsmiljöer under sommarmånaderna.

Östra Ågatan är sommargata från 22 maj till mitten av augusti 2020.

Det här innebär sommargatan

Smalare körfält för bilar

Körfältet för motorfordon blir smalare och det kommer fortsatt vara enkelriktat för de motorfordon som är behöriga. Behörig motorfordonstrafik samsas med cykeltrafik på återstående yta (cirka 5 meter) av gatan.

Genomfart inte tillåtet

Ett tillfälligt förbud mot genomfart på Östra Ågatan med motorfordon införs norrifrån. Förbudet gäller inte moped klass 2. Undantag gäller för behörig trafik. Sedan tidigare är motorfordonstrafik förbjuden söderifrån.

Lägre hastighet längs Östra Ågatan

Rekommenderad hastighet sänks till 20 kilometer i timmen på Östra Ågatan under den tid gatan är omvandlad till sommargata.

Platser för bilparkering samma som vanligt

Antalet parkeringsplatser för bilar i anslutning till Östra Ågatan är samma som tidigare.

Så kan du parkera din cykel

Några cykelställ längs ån tas bort eller flyttas upp närmare fastigheterna. Cykelparkering finns på Östra Ågatan mellan Smedsgränd och Bredgränd och på Klostergatan, samt på andra sidan Fyrisån vid Fyristorg och S:t Eriks torg. Se var du hittar cykelparkeringar i kartan nedan. De blå strecken visar var du kan parkera din cykel i närheten av sommargatan.

Del av innerstadsstrategin

Enligt innerstadsstrategin från 2016 ska Östra Ågatan prioriteras för gående och vistelse. 

Ta del av innerstadsstrategin

Här är det sommargata 

Kartan visar vilken sträcka av Östra Ågatan som är sommargata och var du hittar cykelparkeringar i närheten av den.

Karta över sträckan som är sommargata