Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala slottshistoriska

Uppsala slottshistoriska ska vara ett centrum för berättelsen om slottets och Uppsalas historia och framväxt. Målet är att göra det möjligt för fler att ta del av slottets och Uppsalas historia, och göra slottets kulturmiljö mer tillgänglig.

Varför blir det ett historiskt centrum på Uppsala slott?

Under utredningen av konstmuseets placering och dess verksamhet var ett vanligt önskemål att få veta mer om slottet, dess historia och att göra Uppsala slott till ett bättre besöksmål. Både invånare, turister och slottsbesökare har uttryckt att de vill se och lära sig mer om slottet, slottets historia och om kulturmiljön kring slottet/slottsparken.

Vad ska det heta?

Uppsala slottshistoriska

Var ska det ligga?

Uppsala slottshistoriska kommer ta över lokalerna som tidigare inrymde Fredens hus, i den del av slottet som löper mellan norra och södra tornen, det så kallade långslottet. De tidigare höga radonhalterna i lokalerna är nu sanerade och radonhalterna ligger långt under gränsvärdena. Lokalerna är redan anpassade för publika ändamål och är på cirka 350–400 kvadratmeter.

Ska det ligga någon annanstans i framtiden?

Nej, det är en långsiktig placering.

När öppnar det?

Målet är att välkomna besökare hösten 2024. Innan fysisk öppning kommer Slottshistoriska att erbjuda upplevelser i digital form.

Kommer man kunna få se delar av slottet som inte är öppna för allmänheten?

Vid särskilda tillfällen kommer det att kunna bli guidade visningar i vissa delar av slottet. Stora delar av slottet som inte är tillgängliga kommer att kunna upplevas digitalt.

Vad är Slottshistoriskas inriktning?

Den historiska berättelsen om Uppsala slott, från 1500-tal till nutid. I den ingår:

  • Platsen i Uppsalas historia, Upplands historia, Sveriges historia och kanske till och med i världshistorien.
  • Människorna som bott, vistats och verkat på slottet. Här finns alla samhällsgrupper representerade.
  • Minnen från slottet, ceremonier och fest, samt brott och straff.

Hur förhåller sig Uppsala slottshistoriska till andra museer i Uppsala?

Uppsala slottshistoriska ska komplettera och samverka – inte konkurrera – med andra museiverksamheter och organisationer, lokalt och regionalt, både vad gäller innehåll och verksamhet. Uppsala slottshistoriska kommer att bidra till att höja värdet på andra platser, byggnader och kulturarv i Uppsala genom att sätta dessa i ett större sammanhang.

Uppsala slottshistoriska och Uppsala konstmuseum ligger båda i slottet. Hur kommer de att samverka?

De kommer samverka både kring drift och förvaltning. Det kan till exempel handla om vissa gemensamma ytor och delad personal. I grunden är de dock olika och unika verksamheter.

Händer det något på borggården och i slottsparken?

Slottets borggård och park kommer ingå i verksamheten på olika sätt med till exempel programverksamhet och guidade spår.

Vad kommer man att få se på Uppsala slottshistoriska?

Det finns inga egna samlingar, men man kommer att låna in nyckelföremål från andra institutioner. Mycket av den historiska berättelsen kommer att kunna upplevas digitalt. Verksamheten lägger stor vikt vid att hitta mikrohistoriska perspektiv som synliggör människor vars berättelser inte tidigare lyfts fram. Det kan till exempel vara tjänstefolk på slottet och människor som suttit fängslade i länsfängelset.

 

Har du fler frågor, skriv till oss.