Säkra skolvägar

Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och mer hälsosam skolväg och uppmuntrar till andra sätt att ta sig till skolan än med bil. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att skolvägar ses över och åtgärdas för att åstadkomma sänkta hastigheter och ökad trygghet.

Ett växande problem

Det är ett växande problem att allt fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och farlig för barnen. Ofta bryter föräldrar mot trafik- och parkeringsregler för att de är stressade. Ett sådant beteende är något barnen lär sig, istället för hur de egentligen borde bete sig i trafiken.

Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och att barn som skjutsas till skolan mår sämre.

Vandrande skolbussar

Ett sätt att låta barnen gå eller cykla "själva" till skolan är att göra det tillsammans med andra barn och en eller ett par vuxna. De vuxna fungerar som trygghet och förebilder för ett lämpligt beteende i trafiken. 

I många kommuner i Sverige, men även i andra länder, har föräldrar organiserat vandrande skolbussar där barnen samlas på en plats en bit från skolan för att sedan gå eller cykla dit tillsammans. Även om en del barn blir skjutsade till uppsamlingsplatsen får de ändå ta del av den fysiska aktivitet och gemenskap gruppen ger den sista biten till skolan. Samtidigt minskar trafikfarliga situationer med stressade föräldrar i närheten av skolan.

Reflexvästar till vandrande skolbussar

Kom ihåg att det är viktigt att synas i trafiken. Även om du ser bilen som är stor och har lampor är det inte säkert att föraren ser just dig. Använd reflex!

Kommunen bidrar med reflexvästar till alla vandrande skolbussar. Kontakta ansvarig trafikplanerare för mer information.

Gå och cykla till skolan – årlig tävling

Gå och cykla till skolan är en tävling som varje år arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Aktiviteten engagerar varje år cirka 50 000 elever och pedagoger i årskurs F-6.

Mer än 50 000 kronor i prispengar

Totalt delar Trafikkalendern ut priser för mer än 50 000 kronor. I år bidrar även Uppsala kommun med lokala priser utöver de nationella prissummorna.

Första pris

  • 5 000 kronor i prispengar.
  • Fri entré till allaktivitetshuset Allis med instruktör i två timmar vid ett tillfälle för hela klassen.

Andra pris

  • 3 000 kronor i prispengar.
  • Fri entré till allaktivitetshuset Allis vid ett tillfälle för hela klassen.

Tredje pris

  • 2 000 kronor i prispengar.
  • Fri entré till allaktivitetshuset Allis vid ett tillfälle för hela klassen.

Anmälan och mer information på trafikkalenderns webbplats.

Kontakt 

Anna Dahlgren, trafikplanerare
anna.dahlgren@uppsala.se