Anmälan till vårröjningen 2018 – förskolor och skolor

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ange antalet med siffror.
Ange antalet med siffror.
Tid och plats för överlämning
Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (exempelvis: 2018-05-07)
Ange förnamn och efternamn på den som lämnar över skräpet.
Ange telefon- och/eller mobilnummer till den som lämnar över skräpet.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.