Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Prisregn över Uppsala

Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

Priser, erkännanden och utmärkelser i korthet

Årets Fairtrade City

Varför fick kommunen priset?
Priset delas ut till Uppsala Fairtrade City som är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. Priset delas alltså inte ut enbart till kommunen.

Så här lyder Fairtrade Sveriges motivering:

Fairtrade City Uppsala är ett föredöme vad gäller engagemang och långsiktigt arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Det finns en klar målbild, strategiska beslut och en tydlig koppling till Agenda 2030 i kommunen. Det sker ett systematiskt och inspirerande arbete för att nå ut till medborgare och det lokala näringslivet. Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet i Uppsala. Dessutom finns tydliga mål och arbetssätt för att öka andelen rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Vem står bakom priset?
Fairtrade Sverige.

När fick kommunen priset?
September 2021.

Sökte kommunen själv priset?
Nej, årligen skickar samtliga diplomerade Fairtrade Citys in en ansökan till Fairtrade Sverige gällande om att bli omdiplomerade. Där redovisar städerna bland annat statistik, informationsarbete, aktiviteter med mera. Därefter beslutar Fairtrade Sverige vilka som blir omdiplomerarade samt vinnaren av Årets Fairtrade City.

Vilka kan du kontakta för att få veta mer om anledningen till att kommunen fick priset?
Andreas Haesert, samordnare för Uppsala Fairtrade City.
E-post: andreas.haesert@uppsala.se, Telefon: 018-727 10 79

Årets superkommun

Varför fick kommunen priset?
Så här lyder Dagens Samhälles motivering till Uppsalas utnämning i kategorin städer och stadsnära kommuner:

”I den anrika universitetsstaden har invånarna hög utbildningsnivå och en stor del av dem är i arbetsför ålder. Uppsala har i år klättrat några pinnhål i kategorin ”ekonomi”. Senaste bokslutet visar upp ett stabilt resultat, men äldreomsorgen behöver stärkas och ökad arbetslöshet är ett orosmoln.

Kommunen rankas högt i kategorin ”klimat/miljö”, och just nu byggs stadshuset om med sikte på ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det kommer till exempel bara att finnas ett fåtal parkeringsplatser, besökare förväntas gå eller cykla. Och när kommunens egen personal kör i tjänsten drivs fordonen i stort sett fossilfritt.”

Även Kalmar och Mölndal utsågs till Årets superkommun.

Vem står bakom priset?
Redaktionen på Dagens samhälle.

När fick kommunen priset?
Utmärkelsen delades ut digitalt på Stora Samhällsgalan 18 maj 2021.

Sökte kommunen själv priset?
Nej, detta pris söks ej.

Vilka kan du kontakta för att få veta mer om anledningen till att kommunen fick priset?
Redaktionen på Dagens samhälle

Uppsala Sveriges bästa klimatstad 2020 igen

Varför fick kommunen priset?
Så här beskriver Världsnaturfonden (WWF) Uppsala: Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar "ett eget Parisavtal" – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad.
– Vi behöver ha långsiktiga mål, som inkluderar ambitiösa åtgärder. De ska vara i linje med de minskningar som enligt vetenskapen är nödvändiga. Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för samverkan är en förebild för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Vem står bakom priset?
Världsnaturfonden (WWF).

När fick kommunen priset?
14 maj 2020 presenterades Uppsala som nationell vinnare i stadsutmaningen One Planet City Challenge och fick utmärkelsen Årets klimatstad i Sverige 2020.

Sökte kommunen själv priset?
Uppsala kommun rapporterar in sina utsläppsminskningar till en global aktör, CDP. Delvis för egen del för att se löpande hur det går för oss men också för transparens. Genom att rapportera in våra resultat kan vi också vara pådrivande till andra aktörer att mäta och se effekterna av sitt klimatarbete. Dessa rapporter tar Världsnaturfonden del av. Utöver det har Världsnaturfonden ett underlag som deltagande städer redovisar sina mål och ambitioner och planerade och genomförda åtgärder för att nå mål och ambitioner. Alla städers underlag sammanställs av en konsultfirma som också väljer tre finalister efter Världsnaturfondens kriterier. De tre finalisterna granskas sedan av en internationell jury som utser vinnaren.

Vem kan du kontakta för att få veta mer om anledningen till att kommunen fick priset?
Katarina Gustafsson, enhetschef, katarina.gustafsson3@uppsala.se

2019

Bästa kommun i Sverige på klimatanpassning 2017-2019

Varför fick kommunen priset?
Uppsala har ett systematiskt arbete i att anpassa samhället till det förändrade klimatet idag och i framtiden. Ett exempel på hur Uppsala arbetar integrerat med klimatanpassning är kommunens arbete med att göra dagvattenbäddar längst med alla gator i det nya området Rosendal. Detta har tidigare prövats i centrala Uppsala där ett körfält omvandlades till cykelbana och fick växtbäddar som laddades med biokol vilket gör det hela till en så kallad klimatsänka där koldioxid från atmosfären binds i jorden. Ett annat exempel på klimatanpassning är det nya kontoret som Livsmedelsverket låter bygga i Uppsala. Huset byggs så att regnvatten kan samlas in och användas för att spola toaletterna med.

Vem står bakom priset?
IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring genomför en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning och därmed få en överblick över klimatanpassningsarbetet på lokal nivå i Sverige. Resultaten har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 208 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

När fick kommunen priset?
Enkätundersökningen har genomförts vid fyra tillfällen: 2015, 2016, 2017 och 2019. Uppsala hamnade på första plats år 2017 och år 2019.

Sökte kommunen själv priset?
Nej, detta pris söks inte. Kommunerna svarar på enkätfrågor.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Katarina Gustafsson, enhetschef, katarina.gustafsson3@uppsala.se

Årets employer branding kommun 2019

Varför fick kommunen priset?
"Uppsala kommun har arbetat kontinuerligt med frågorna under en längre tid. Man har i arbetet med detta nått tydliga och starka resultat. Kommunen i fråga har haft en förmåga att visa på den bredd av möjligheter som det finns för många grupper inom kommunen. Frågorna är väl förankrade i ledningen. Det finns också ett aktivt samarbete mellan kommunikation och HR".

Vem står bakom priset?
Företaget Universum.

När fick kommunen priset?
Maj 2019.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. En intervju med stadsdirektör Joachim Danielsson i Dagens Industri ligger till grund för nomineringen.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Anna Bittner, HR-direktör, kommunledningskontoret, 018-727 43 55.

Demokratidagens utmärkelse 2019

Varför fick kommunen priset?
Uppsala kommun får utmärkelsen för sitt arbete kring hot, hat och våld mot förtroendevalda. Uppsalas arbete utgår från en analys av de förtroendevaldas situation i Uppsala. Som stöd i arbetet har de utvecklat en verktygslåda med ett systematiskt arbete i fem steg. De förtroendevalda i Uppsala omfattas av allt från ett förebyggande arbete, stöd vid utsatthet, samt ett efterarbete genom uppföljning. Arbetet kompletteras genom att resultat används till fortsatt utvecklingsarbete.

Vem står bakom priset?
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

När fick kommunen priset?
På Demokratidagen, 3 april 2019.

Sökte kommunen själv priset?
Nej, det tilldelades kommunen.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Engla Bertolino, säkerhetssamordnare kommunledningskontoret, 018-727 13 89.

Högst rankad utifrån de globala målen i Agenda 2030 
(Dagens samhälle, nr 18 2019)

Varför fick kommunen priset?
Uppsala hamnade högst främst tack vare sina goda resultat inom kategorierna "Jämställdhet", "Hälsa och välbefinnande", "God samhällsutveckling", "Hållbara samhällen" och "Klimat och miljö". Uppsala var högst rankad av alla städer och stadsnära kommuner inom "Klimat och miljö".

Vem står bakom priset?
Tidningen Dagens Samhälle.

När fick kommunen priset?
Maj 2019.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Ranking tas fram efter en omfattande analys av sammanlagt 19 000 olika mätpunkter. Mätningen består av beräkningar av de nyckeltal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med hjälp av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), presenterade tidigare i våras.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Maria Ahrgren, avdelningschef Kvalitet och planering, kommunledningskontoret, 018-727 78 20.

Årets cykelfrämjarkommun 2018, 2019

Varför fick kommunen priset?
2018: 
Kommunen har genomfört nästan alla mål som satts upp i den så kallade 57-listan, som innehåller allt från anläggandet av nya snabbcykelleder till att genomföra målgruppsinriktade insatser och kampanjer för att öka trafiksäkerheten.

2019:
Uppsala har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra sig och hamnar i år endast två poäng från maxpoäng (90). Nybyggen, drift, underhåll och beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande åtgärder samt ökade ekonomiska satsningar kan nämnas bland framgångsfaktorerna. (Officiell motivering)

45 kommuner deltog 2019. Utmärkelsen visar att vår cykelsatsning är långsiktig. Uppsala kommun har aldrig tidigare satsat så mycket pengar på cykelfrämjande insatser som under det senaste året, extra kul att vi lyckats förvalta resurserna och förtroendet på ett bra sätt. (Intern kommentar)

Vem står bakom priset?
Cykelfrämjandet.

När fick kommunen priset?
2018 och 2019. Priset delas ut i maj månad.

Sökte kommunen själv priset?
Ja. Självrapportering av kontrollerbara uppgifter.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Daniel Fritz, trafikplanerare stadbyggnadsförvaltningen, 018-727 40 37.

Fairtrade Challenge 2019, plats 8

Varför fick kommunen priset?
Uppsala kommun är en diplomerad Fairtrade City sedan 2015 och deltar varje år i tävlingen Fairtrade Challenge. Det är en fikautmaning som sätter fokus på varför rättvis handel och etisk konsumtion är viktigt.

Vem står bakom priset?
Organisationen Fairtrade Sverige, som är en del av Fairtrade International.

När fick kommunen priset?
Rankingen avgörs genom Fairtrade Challenge, varje år i maj. 2019 avancerade Uppsala kommun från plats 12 till plats 8 bland totalt 254 deltagande kommuner. Uppsala ligger före både Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sökte kommunen själv priset?
Ja.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Andreas Haesert, projektledare kommunledningskontoret, 018-727 10 79.

Årets Biogasutmärkelse 2019

Varför fick kommunen priset?
Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Uppsala kommun vann utmärkelsen för de kravställningar på biogas- och elfordon som gjordes i upphandlingen av samhällsbetalda transporter.

Vem står bakom priset?
Den ideella föreningen Biogas Öst.

När fick kommunen priset?
3 december 2019

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Biogas Öst nominerade kandidaterna till utmärkelsen.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Susanne Afzelius, Upphandlingschef Uppsala kommun, susanne.afzelius@uppsala.se

2018

Årets Folkhälsokommun 2018

Varför fick kommunen priset?
"Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018."

Vem står bakom priset?
Styrelsen för Svensk Förening för folkhälso-arbete.

När fick kommunen priset?
I Mars 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Svensk Förening för folkhälsoarbete väljer ut ett antal kommuner som får svara på ett formulär.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Ingela Hagström, avdelningschef kommunledningskontoret, 018-727 86 35.

Årets gastronomiska rektor 2018

Varför fick Henrik Ljungblom, Nannaskolan, Uppsala kommun, priset?
"För att du är den som håller i nyckeln till Sveriges bästa skolrestaurang 2018 och för att du ständigt använder den till att öppna nya dörrar så att möjligheterna kan strömma ut och förverkligas!"

Vem står bakom priset?
White Guide Junior.

När fick kommunen priset?
September 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Ja. Man anmäler sig på http://whiteguidejunior.com/kategorier-anmalan/.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Rektor Henrik Ljungblom, Nannaskolan, 018-727 27 99.

Årets bästa skolkockslag 2018 (SM i Skolmat, SkolmatsGatro)

Varför fick Patti Uddén, Sofia Treekrem-Runge och Mohammed Alam, Lag Nanna Nannaskolan, Uppsala kommun, priset?
"Det vinnande skolkockslaget har visat upp ett genuint matlagningskunnande tillsammans med ett stort engagemang för en mycket väl fungerande skolmåltid."

Vem står bakom priset?
Lantmännen.

När fick kommunen priset?
Mars 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Ja. Man anmäler sig på http://whiteguidejunior.com/kategorier-anmalan/.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Rektor Henrik Ljungblom, Nannaskolan, 018-727 27 99.

Årets Globala Klimatstad 2018 (One City Challenge)

Varför fick kommunen priset?
"Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport - infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild."
Juryn lyfter fram kommunens satsning på hållbara transporter och mobilitet, förnybar energi och ett starkt regionalt ledarskap som viktiga orsaker till utmärkelsen Årets globala klimatstad.

Vem står bakom priset?
Världsnaturfonden, WWF.

När fick kommunen priset?
Uppsala kommun blev nationell vinnare i maj 2018 och global vinnare i september 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Ja, genom att fylla i ett formulär på webben, som granskades av en internationell jury.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Katarina Gustafsson, enhetschef, katarina.gustafsson3@uppsala.se

Årets nattvandrarkommun 2018

Varför fick kommunen priset?
Genom ett välorganiserat, strategiskt och målmedvetet förebyggande arbete, har Uppsala kommun alltid stått upp för, lyft och samverkat med de lokala nattvandringsgrupperna i Uppsala. De lokala nattvandringsgrupperna har genom åren blivit en viktig och betydelsefull del i den unika och prestigelösa samverkan som idag är ett föredöme och förebild för många kommuner i landet.
Uppsala kommun har varit och är en viktig samverkanspartner till
stiftelsen nattvandring.nu och en bidragande orsak till den positiva utveckling nattvandringen har i Uppsala län. Uppsala kommun tilldelas därför, som första kommun, priset Årets nattvandringskommun 2018 från stiftelsen nattvandring.nu (Officiell motivering).

Vem står bakom priset?
Stiftelsen nattvandrarna.nu (bildad av E.ON och Skandia 2008).

När fick kommunen priset?
Maj 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Nej, Uppsala kommun nominerades av stiftelsen nattvandring.nu

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Hilde Wiberg, chef Uppsala ungdomsjour, 018-727 59 09.

Årets främjare av sociala företag 2018

Varför fick kommunen priset?
Uppsala kommun får priset för att man systematiskt arbetat med att bereda väg åt Uppsalas arbetsintegrerande sociala företag. Uppsala kommun har gjort detta på olika plan:

• Man har beviljat verksamhetsstöd till Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF.
• 2016 antog Uppsala kommunala riktlinjer för utveckling av ASF på orten, vilka just nu följs upp tillsammans med lokala arbetsintegrerande sociala företag.
• Kommunen är också igång med att få till stånd en mikrofond – bland annat till förmån för de arbetsintegrerande sociala företagens finansiering.

Vem står bakom priset?
SKOOPI (intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag).

När fick kommunen priset?
Oktober 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Anna Olsson på Coompanion (ideell organisation som arbetar för kooperativt företagande) nominerade Uppsala kommun.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Karin Reuterdahl, strateg arbetsmarknadsförvaltningen, 018-727 21 78.

Förskola fick högsta poängen någonsin i kvalitetssystemet Qualis 2018

Varför fick kommunen priset?
Flogsta förskola fick högst antal poäng någonsin vid mätningen 2018. Förskolan fick 121 av 126 möjliga poäng.

Vem står bakom priset?
Företaget Q-Steps. Qualis är ett självvärderingssystem som bygger på kriterier med sju steg inom tio eller elva kvalitetsområden. Självvärderingen kompletteras med extern granskning.

När fick kommunen priset?
Våren 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Vinnaren utses efter de poäng man fått i det årets omgång av granskade förskolor.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Marie Fellenius, administrativ chef, Ledning kommunal förskola. Tel 018-727 67 54. Uppsala kommun är inte längre ansluten till Qualis. Utbildningsförvaltningen ska istället arbeta fram ett kvalitetssystem som blir gemensamt för alla förskolor i kommunen, så väl kommunala som drivna i andra former. Bara de kommunala förskolorna var anslutna till Qualis.

Årets skolrestaurang 2017 och 2018

Varför fick Nannaskolan, Uppsala kommun, priset?
"För ert glödande engagemang, er gedigna kompetens och er sällsynta förmåga att skapa en helhet där måltiden står i centrum för lärande."

Vem står bakom priset?
White Guide Junior.

När fick kommunen priset?
September 2017 respektive 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Ja. Man anmäler sig på http://whiteguidejunior.com/kategorier-anmalan/.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Rektor Henrik Ljungblom, Nannaskolan, 018-727 27 99.

Sveriges bästa idrottsstad, tredjeplacering 2017 och andraplacering 2018 (Sveriges Television)

Varför fick kommunen priset?
2017:
Fyrisfjädern tog sitt 16:e guld på 18 år. Sirius gick upp i allsvenskan och både Uppsala 86ers och OK Linné var näst bäst i landet under året. Uppsala bjuder på idrott på högsta nivå i elva olika sporter, däribland basket, rugby, tennis, innebandy och squash.
Uppsala har länge haft en stor bredd. Sedan Sirius har gått upp i Allsvenskan är Uppsala en ännu mer komplett idrottsstad, säger SVT Sports Ola Brännholm.
En imponerande bredd av lagidrotter och även individuella idrotter som hävdar sig väl i svensk konkurrens, säger jury-medlemmen Peter Eriksson, Riksidrottsförbundet till SVT Sport.

2018:
Uppsala når sin bästa placering i denna ranking. Uppsala var den stad som flest jurymedlemmar (44 av 50) hade med på sin topp 10, men poängen räckte inte för att slå Umeå.
"Uppsala som länge ansågs vara den stora staden utan idrott, har nu blommat ut till en riktig idrottsstad där både de stora och mindre idrotterna får ta plats. Uppsala är idag en stad i rörelse" motiverade tittarjuryns Mathias Lindow sin etta.
Storvreta vann SM-guld. Fyrisfjädern badminton och Upsala TK tennisdamer tog silver. Sirius hade sin bästa säsong på mycket länge och intresset exploderade på läktarna. Årets stjärnskott i friidrott, Armand Duplantis, tävlar för Upsala IF.

Vem står bakom priset?
Sveriges Television. Priset har ett tydligt elitperspektiv.

När fick kommunen priset?
Tredjeplats 2017, andraplats 2018.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Sveriges Television gör en egen ranking och meddelar sedan vem som vunnit.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Sten Larsson, Processledare för idrotts- och fritidsfrågor, 018-727 86 59.

2017

Library Ranking Europe 2017

Varför fick kommunen priset?
Library Ranking Europe granskar offentliga bibliotek i Europa utifrån ett kundperspektiv.

Vem står bakom priset?
Organisationen Library Ranking Europe.

När fick kommunen priset?
2017. Uppsalas stadsbibliotek fick fem av sex stjärnor, kategorin Excellent.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Uppsala stadsbibliotek granskades utan att kommunen bett om det eller ansökt om att bli rankade.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Mekrami Mohammed, avdelningschef Bibliotek Uppsala, 018-727 17 54.

Sveriges tredje bästa LSS-kommun 2017

Varför fick kommunen priset?
Politiker i omsorgsnämnden har tillsammans med personal påbörjat den långa resan med att förbättra inflytande och delaktighet för personer med LSS-beslut i Uppsala. Ett LSS-råd har bildats, där frågor tas upp som berör målgruppen, och ett arbete är påbörjat med delaktighetsmodellen som förbättrar möjligheten för inflytande.
Även om det finns kritik mot kommunens insatser anser juryn att den tydliga viljan att förändra och förbättra insatser, som ges i en strävan att nå en bättre överensstämmelse med LSS intentioner, är värd att uppmärksammas.

Vem står bakom priset?
Tidningen Föräldrakraft, Webbsidan HejaOlika och ABH Utbildning och Rådgivning.

När fick kommunen priset?
2017.

Sökte kommunen själv priset?
Nej. Kommunen blev nominerad av föreningen FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Vem kan man kontakta för att få veta mer om det kommunen fick priset för?
Jeanette Nordin, uppdragsstrateg omsorgsförvaltningen, 018-727 50 06.

Uppsala är Årets Fairtrade City 2021

Uppsala arbetar målmedvetet och engagerat för en hållbar konsumtion som värnar mänskliga rättigheter. Uppsala har utsetts till Årets Fairtrade City 2021, i konkurrens med ett 50-tal andra städer.

Fairtrade City är en diplomering och ett nätverk av kommuner som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Det handlar om ett lokalt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv för att bidra till en konsumtion som värnar mänskliga rättigheter och förbättrar förutsättningarna för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Uppsala har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2015 och det är första gången som staden utnämns till Årets Fairtrade City.

Läs nyheten Uppsala är Årets Fairtrade City.

Årets superkommun

Människor som solar vid Fyrisån, Domkyrkan i fonden

Foto: www.meruppsala.se

Tidningen Dagens Samhälle har utnämnt Uppsala kommun till ”Årets Superkommun”. Kommunens starka ekonomi, antal företag och kommuninvånarnas utbildningsnivå är några av anledningarna till att redaktionen menar att Uppsala står starkt rustad inför framtiden.

— Vilken utmärkelse! Det här visar att vårt arbete ger resultat. Vi har stärkt vår ekonomi rejält och vårt klimatarbete är i framkant. Nu behöver vi fortsätta rusta välfärden och se till att fler Uppsalabor har ett jobb att gå till, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rankningen bygger på 40 000 mätpunkter fördelade i hundratals variabler, bland annat hur många nya invånare som lockats till kommunen, hur många företag där finns och hur hög utbildningsnivå kommuninvånarna har. Dagens Samhälle har även mätt kommunernas arbete inom Agenda 2030 och frågor om hur kommunen sköter sina kärnuppdrag, som skola, barnomsorg och äldreomsorg.

Läs nyheten

Läs mer om Årets superkommun på Dagens samhälle

Prisregn över Uppsala på SM i Ung företagsamhet

Uppsala tog hem två SM-guld och två SM-silver i tävlingen SM i Ung Företagsamhet 2021 som gick av stapeln tisdag 11 maj. Guldmedaljerna gick till Sepideh Wägner på Ellen Fries gymnasium och till DrinkcUp på Lundellska skolan.

Läs nyhet på uppsala.se

Kerstin Ekholm får Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris

Kerstin Ekholm är lärare i filosofi och psykologi på Fyrisskolan. Enligt motiveringen får Kerstin priset för att hon är en sann förvaltare av de gedigna ämneskunskapernas värde och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid. och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid.
Kerstin Ekholm, lärare på Fyrisskolan, har prisats av Kungliga Vitterhetsakademien

I Kungliga Vitterhetsakademiens motivering står det även att Kerstin Ekholm är en nyfiken förnyare som alltid och mångsidigt har sina elevers väl och ve i sikte.

Läs nyheten på uppsala.se

Bästa kommun för startup-bolag

För andra året i rad prisas Uppsala kommuns arbete med startups. Det står klart sedan kommunen fått priset Ignite Master of Startups 2020 av Ignite Sweden.

 – Nyföretagande och innovation är en del av Uppsalas DNA. Vi delar det här priset med alla driftiga lokala entreprenörer och andra som jobbar för Uppsalas utveckling. Våra båda universitet och kunskapsintensiva företag har lagt grunden för ett forsknings- och företagsklimat som välkomnar nytänkande. Dessutom har vi ett fantastiskt stöd till nya företagsidéer genom bland annat Uppsala Innovation Centre, som är en av världens främsta inkubatorer, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör. 

Läs nyheten om Ignite Master of Startups 2020

Gränbyskolans lärare vann Guldäpplet 2020

Emelie Hahn är förstelärare på Gränbyskolan i Uppsala och undervisar i tyska och so-ämnen. Hon drivs av att ge sina elever erfarenheter och möjligheter som de annars inte skulle få, genom att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet.

Tillsammans med sina elever driver Emelie internationella projekt tillsammans med skolor runt om i Europa. Det träffas virtuellt och eleverna samarbetar i uppgifter som de sen redovisar för varandra. Projekten innebär också fysiska resor.

–Det är fantastiskt att få ta emot det här priset. Jag brinner för att vidga elevernas vyer och ge dem nya perspektiv. Med digitaliseringens möjligheter är hela världen bara är ett knapptryck bort, säger Emelie Hahn.

Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

Läs nyheten på Uppsala.se
Läs mer om Guldäpplet 2020

Uppsala Sveriges bästa klimatstad igen 2020

2020 blev Uppsala för andra gången i rad, och tredje gången totalt utsedda till Sveriges bästa klimatstad av Världsnaturfonden (WWF). 2018 blev Uppsala även globala vinnare i tävlingen, där vi nu är finalister 2020.

Så här beskriver Världsnaturfonden (WWF) Uppsala: Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar "ett eget Parisavtal" – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad.

– Vi behöver ha långsiktiga mål, som inkluderar ambitiösa åtgärder. De ska vara i linje med de minskningar som enligt vetenskapen är nödvändiga. Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för samverkan är en förebild för andra städer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Uppsala kommun återigen bäst på klimatanpassning i Sverige

Uppsala är återigen bästa kommun i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

Uppsala toppar kommunlistan tack vare sitt systematiska arbete i att anpassa samhället till det förändrade klimatet idag och i framtiden. Kommunens mål är att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt senast 2050.

Ett exempel på hur Uppsala arbetar integrerat med klimatanpassning är kommunens arbete med att göra dagvattenbäddar längs med alla gator i det nya området Rosendal. Detta har tidigare prövats i centrala Uppsala där ett körfält omvandlades till cykelbana och fick växtbäddar som laddades med biokol vilket gör det hela till en så kallad klimatsänka där koldioxid från atmosfären binds i jorden.

Ett annat exempel på klimatanpassning är det nya kontoret som Livsmedelsverket låter bygga i Uppsala. Huset byggs så att regnvatten kan samlas in och användas för att spola toaletterna med.

Mer information

Läs mer i pressmeddelandet: Uppsala kommun återigen bäst på klimatanpassning i Sverige.

Årets cykelstad tre år i rad

Cykelfrämjandet har 2020, för tredje året i rad utsett Uppsala till Sveriges bästa cykelkommun.

Motiveringen lyder:
Uppsala kommun deltar för nionde gången i Kommunvelometern och har de senaste två åren tagit förstaplatsen i rankingen. Även i år behåller Uppsala förstaplatsen med 82 poäng av 90 möjliga!

Mer information

Läs mer i pressmeddelandet:Uppsala bästa cykelstaden, i år igen!
Läs om vårt arbete inom området cykel

Uppsala dubbelt prisad som innovationskommun

Uppsala har belönats som Sverige ledande kommun för startups av Ignite Sweden. Uppsala fick pris i klasserna Master of startups och Best startup collaborator.

Ur juryns motivering:

"Med nyfikenhet, mod och envishet har Uppsala kommun lyckats med den svåra utmaningen att driva innovation tack vare sitt samarbete med startups. Drivet av ett genuint intresse att hitta nya innovativa lösningar har Uppsala kommun inte bara engagerat organisationen internt, men även bevisat sin förmåga att hantera krav på offentlig upphandling i sitt arbete med startups."

Läs pressmeddelandet: Uppsala dubbelt prisad som innovationskommun

Uppsala kommun vann årets Biogasutmärkelse 2019

Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Uppsala kommun vann utmärkelsen för de kravställningar på biogas- och elfordon som gjordes i upphandlingen av samhällsbetalda transporter.

Den svenska biogasen spelar en stor roll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle, och för att stödja utvecklingen utser den ideella föreningen, Biogas Öst, årligen en pristagare till biogasutmärkelsen.

Hela motiveringen

Med tydliga politiska beslut samt engagerade upphandlare och tjänstepersoner har Uppsala i en framgångsrik samverkan med bland annat Region Uppsala ställt krav på biogas- och elfordon i en stor upphandling av samhällsbetalda persontransporter. Kravställningen har omedelbart lett till planer på förbättrad infrastruktur för förnybara drivmedel i kommunen och länet som helhet. Upphandlingen har därmed aktivt bidragit till kommunens mål om fossilfria upphandlade transporter senast år 2023. Insatsen har dessutom syftat till att bidra till andra samhällsnyttor som värderas av Uppsala kommun. Genom att möjliggöra nyttjandet av en ökad andel närproducerade drivmedel bidrar upphandlingen även till ett mer kretsloppsbaserat samhälle och en stärkt energisäkerhet.

Mer information

Läs mer i pressmeddelandet: Uppsala kommun vann årets Biogasutmärkelse 2019

Uppsala - årets nattvandrarkommun 2018

Kommunen har av stiftelsen nattvandrarna.nu utsetts till årets nattvandringskommun 2018. I motiveringen lyfter man fram Uppsalas utvecklade samarbete med lokala nattvandringsgrupper där man sätter de ideella krafterna i centrum.

– Vi är stolta över att vårt arbete uppmärksammas. Mina medarbetare och alla volontärer gör ett fantastiskt och viktigt arbete för att öka tryggheten i kommunen. Jag hoppas att ännu fler ska upptäcka hur givande det är att nattvandra och få möjlighet att möta och stötta människor, säger Hilde Wiberg, enhetschef för Uppsala ungdomsjour.

Uppsala kommuns ungdomsjours socialarbetare rör sig ute och samarbetar nära med frivilligorganisationer som Röda korset, med polisen och polisens volontärer för att det ska finnas en stor vuxennärvaro i centrum och andra delar av kommunen nattetid.

– Alla ska känna sig trygga när de är ute på kvällar och nätter och nattvandring är ett bra sätt att lugna och skapa trygghet. Vi vet att framförallt unga tjejer har en upplevd otrygghet i till exempel centrum. Därför satsar vi nu ännu mer på att öka vuxennärvaron inte bara nattetid, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Hela motiveringen

Genom ett välorganiserat, strategiskt och målmedvetet förebyggande arbete, har Uppsala kommun alltid stått upp för, lyft och samverkat med de lokala nattvandringsgrupperna i Uppsala. De lokala nattvandringsgrupperna har genom åren blivit en viktig och betydelsefull del i den unika och prestigelösa samverkan som idag är ett föredöme och förebild för många kommuner i landet.

Uppsala kommun har varit och är en viktig samverkanspartner till stiftelsen nattvandring.nu och en bidragande orsak till den positiva utveckling nattvandringen har i Uppsala län. Uppsala kommun tilldelas därför, som första kommun, priset årets nattvandringskommun 2018 från stiftelsen nattvandring.nu.

Läs mer i pressmeddelandet: Uppsala - årets nattvandrar kommun

Årets employer brandingkommun 2019

Uppsala kommun är årets employer brandingkommun. Det är företaget Universum som varje år uppmärksammar arbetsgivare som anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt employer brand.

– Vi är oerhört glada för det här priset. Vi jobbar brett i olika kanaler och med olika aktiviteter, med fokus på att våra medarbetare berättar om vad vi gör på våra olika arbetsplatser. Främst handlar det om att skapa ett arbetsklimat och en kultur som gör att alla våra medarbetare trivs, mår bra och kan bidra till Uppsalas utveckling. Detta gör vi inom alla våra olika verksamheter med fokus på kvalitet och vår värdegrund, säger Anna Bittner, HR-direktör, Uppsala kommun.

Universums motivering:

"Uppsala kommun har arbetat kontinuerligt med frågorna under en längre tid. Man har i arbetet med detta nått tydliga och starka resultat. Kommunen i fråga har haft en förmåga att visa på den bredd av möjligheter som det finns för många grupper inom kommunen. Frågorna är väl förankrade i ledningen. Det finns också ett aktivt samarbete mellan kommunikation och HR".

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets employer branding-kommun.

Årets främjare av sociala företag

Uppsala kommun har tilldelats priset Årets främjare av sociala företagare. Priset delas ut av Skoopi, en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag.

Sociala företag arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

Vi får priset för vårt systematiska stöd till socialt företagande. Det är en viktig verksamhet i Uppsala eftersom insatserna är riktade till unga, utrikesfödda och personer med funktionsvariation. Sociala företag bidrar till inkludering och till att skapa integration genom arbete för och med nyanlända.

– Vi ser sociala företag som en naturlig samarbetspart när det gäller att på bästa sätt, utifrån var och ens behov, göra det möjligt för personer som är långt ifrån arbetsmarknaden att hitta ett jobb och stå på egna ben, säger Lena Winterbom, direktör på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala kommun Årets främjare av sociala företagare.

Uppsala – världens bästa klimatstad 2018

Uppsala kommun utses till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelas utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Totalt har 132 städer deltagit i tävlingen och Uppsala lyfts nu fram som en förebild i världen för sitt klimatledarskap.

– Utmärkelsen är fantastiskt glädjande och vi känner oss väldigt hedrade. Under många år har vi arbetat systematiskt för att öka engagemanget och medvetenheten både i kommunorganisationen och i hela Uppsala. Vi delar stolt utmärkelsen med engagerade företag, universiteten, miljöorganisationer och uppsalabor. De spelar alla en viktig roll i framgången, säger Maria Gardfjell (MP), tidigare kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Juryns motivering:

"Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport- infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild."

Läs om vårt klimatarbete.

Årets tillväxtkommun 2018

Uppsala har tilldelats priset Årets tillväxtkommun 2018. Priset ges till den kommun som uppvisat en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Uppsala har under de senaste åren visat en befolkningsutveckling, ett nybyggande och en sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet.

En nära dialog med kommunens invånare och en målmedveten utveckling av både stad och land är några av framgångsfaktorerna bakom utmärkelsen. Priset delas ut av den oberoende plattformen Arena för Tillväxt och företaget Sweco.

Juryns motivering:

”Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart.

En väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger en hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för både boende, besökare och företag.

Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets tillväxtkommun 2018.”

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2018

Årets klimatstad

Uppsala tar målet om en fossilfri stad 2030 på stort allvar. Nya spårvagnslinjer 2029, biogas som drivmedel i våra fordon och framkomliga cykelbanor året runt är några av de satsningar som påskyndar utvecklingen med att sänka koldioxidutsläppen och som gjorde att Världsnaturfonden (WWF) gav utnämningen Årets klimatstad till Uppsala. Nu går vi vidare till den internationella finalen och håller tummarna för att vi blir global vinnare.

Juryns motivering:

"Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn."

Läs mer om Uppsala som årets klimatstad.

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets klimatstad 2018.

Fyra tonåringar sitter i gräset och tittar ut över Fyrisån

Prisutdelning_Årets klimatstad

Christoffer Nilsson, Björn Sigurdson och Maria Gardfjell (MP) under prisutdelningen. Foto: Sarah Thorén

Årets stadskommun

Uppsala är för femte året i rad den bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus ranking Bäst att bo, i konkurrens med 45 andra städer. Det innebär att Uppsala är en stad som många vill bo och stanna i, som har en mångfald på invånare men också karriärmöjligheter och fritidsaktiviteter. Här ser unga en framtid med närhet till utbildning, barnfamiljer har ett brett utbud av barnomsorg och bra skolor. Här är tillväxten stark och arbetslösheten låg. Vi kammade också hem en tredjeplacering i Bästa storstadsregion och en fjärdeplacering i Bäst att vara ung. Tre diplom sammanlagt. Nu jobbar vi vidare med nya mål för att Uppsala fortsatt ska vara den bästa platsen att bo på och ännu lite bättre för varje år.

Läs mer om rankningen på tidningen Fokus webbplats.

Länk till pressmeddelandet Uppsala är den bästa stadskommunen att bo i.

Årets folkhälsokommun

Uppsala kommun har tilldelats kommunutmärkelsen årets folkhälsokommun av styrelsen för Svensk Förening för folkhälsoarbete. Styrelsen är en sammanslutning av tjänstepersoner och politiker med intresse för folkhälsofrågor.

Juryns motivering:

"Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018."

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets folkhälsokommun

Årets bästa skolkockslag

Lag Nanna från Nannaskolan i Uppsala har utsetts till Årets Bästa Skolkockslag 2018 i Lantmännens tävling SkolmatsGastro, SM i Skolmat. Laget kammade hem titeln i konkurrens med fyra andra finalistlag. Lag Nannas vinnande rätter bestod av örtmarinerad kyckling med matkornsrisotto, bönbiffar med örtpasta och en frisk lins- och äppelsoppa – näringsrika, klimatsmarta och prisvärda maträtter. Laget motiverade också hur de arbetar med hållbar skolservering genom att ta tillvara på rester, säsongsanpassa måltiderna, minska matsvinnet och servera mer grönsaker och närproducerad mat.

Juryns motivering:

"Det vinnande skolkockslaget har visat upp ett genuint matlagningskunnande tillsammans med ett stort engagemang för en mycket väl fungerande skolmåltid."

Dubbel vinst för Nannaskolan i White Guide Junior

White Guide Junior är en tävling som ska bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin. Det gör man genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatssverige.

Årets skolrestaurang

För andra året i rad vann Nannaskolans restaurang första pris i kategorin Årets Skolrestaurang

Juryns motivering:

"För ert glödande engagemang, er gedigna kompetens och er sällsynta förmåga att skapa en helhet där måltiden står i centrum för lärande."

Årets gastronomiska rektor

Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan hem 1:a pris i kategorin Årets gastronomiska rektor.

Juryns motivering:

"För att du är den som håller i nyckeln till Sveriges bästa skolrestaurang 2018 och för att du ständigt använder den till att öppna nya dörrar så att möjligheterna kan strömma ut och förverkligas!"

Läs mer om tävlingen White Guide Junior 2018.

Läs mer om vinsten på måltidsservice webbplats

Guld till Uppsalas varumärkesfilmer

Uppsalas varumärkesfilmer har vunnit guld i Swedish Media Festival. Filmerna har producerats på uppdrag av aktörerna bakom platsvarumärket Uppsala, ett arbete som letts av Uppsala kommun. Filmerna är en del i arbetet med att göra platsen Uppsala mer attraktiv. De berättar vad Uppsala har att erbjuda för den som vill besöka, flytta till, eller etablera sitt företag i regionen.

Alla filmer finns att se på platsvarumärkets mediabank meruppsala.se. Där finns också bilder, texter och case som kan användas fritt av alla som vill marknadsföra platsen Uppsala. Uppbyggnaden av meruppsala.se har tillkommit på uppdrag av cirka 100 företag, organisationer och föreningar som medverkande i framtagandet av varumärkesplattformen för Uppsala. Filmerna har producerats av Ohana Stockholm kommunikation och Uppsalabyrån Pophunters Film och TV.

Juryns motivering:

"Filmerna hade en väldigt bra förmåga och metod att kommunicera ut sina budskap. De gav en bra känsla för hur man vill att Uppsala kommun ska upplevas och den bredd som kommunen har att erbjuda.”

Titta på filmerna på meruppsala.se

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala vinner guld för varumärkesfilmer