Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nominera till pedagogiska priset 10 maj–22 september

Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

Varje år delar Uppsala kommun ut pedagogiska priser till framstående lärare och ledare i kommunala och fristående förskolor och skolor. Nominera den eller de personer som du tycker ska få pris i år.

Sex pedagogiska priser delas ut

 • Förskolans pedagogiska pris till en framstående förskollärare
 • Grundskolans och anpassade grundskolans (före detta grundsärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
 • Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans (före detta gymnasiesärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
 • Pedagogiska ledarskapspriset till en framstående rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
 • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående sfi-lärare
 • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående lärare inom allmänna ämnen eller en yrkeslärare.

Du nominerar

Du som är barn eller elev, förälder eller kollega kan nominera. Nomineringsperioden pågår 10 maj–22 september 2023. Du kan nominera flera kandidater.

Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola

Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

Nominera till de pedagogiska priserna inom vuxenutbildning

Det här ska du beskriva i din nominering

För att kommunen ska kunna bedöma nomineringarna finns det information som du behöver ha med när du skriver din nominering.

Beskriv i din nominering hur förskolläraren/läraren framgångsrikt:

 • Väcker nyfikenhet och engagerar: Läraren får barnen/eleverna att vilja vara med i undervisningen. Läraren väcker barnens/elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.
 • Skapar ett tryggt klimat för lärande: Läraren får barnen/eleverna att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där barnen/eleverna vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och respekt för varandras olikheter.
 • Utmanar och ger självförtroende: Läraren får barnen/eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med uppgiften. Läraren följer barnens/elevernas utveckling och utmanar barnen/eleverna på deras nivå. Läraren inkluderar varje barn/elev i undervisningen utifrån hens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och lyckas därigenom stimulera varje barn/elev till utveckling.

I urvalsprocessen får den nominerade lärarens chef också beskriva hur läraren bidrar till att utveckla förskolan eller skolan.

Beskriv i din nominering hur rektorn arbetar framgångsrikt med

 • Processer: Beskriv hur rektorn har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
 • Målbild: Beskriv hur rektorn leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen och att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.
 • Medarbetarskap: Beskriv hur rektorn kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

Beskriv i din nominering på vilket sätt läraren har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller hur hen har bidragit till skolutveckling.

I urvalsprocessen får den nominerade lärarens chef också beskriva hur läraren bidrar till att utveckla skolan.

Så utses vinnarna

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. Utbildningsnämndens olika utskott utser vinnare för respektive pris. En jury inom arbetsmarknadsnämnden utser vinnare av priser inom vuxenutbildning.

Chefer till alla nominerade kandidater får information i december för att kunna uppmärksamma nomineringen.

Då delas priserna ut

Vinnarna tar emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Pedagogiska priset och föregående års pristagare