Militärövningen Aurora 17

Försvarsmakten genomför en stor militärövning, Aurora 17, i hela Sverige 18 till 29 september. Övningen är den största på 20 år och kommer att synas och höras på land, i luften och till sjöss. 

Så påverkas du som bor i Uppsala kommun

I Uppsala kommun kommer övningen i första hand att märkas genom ökad trafik av stridsflygplan som ibland kommer att flyga på låg höjd. På vissa vägar kan framkomligheten för trafik och kommunala transportmedel tillfälligt vara begränsad. Därför är det bra om du är ute i god tid under övningsperioden. Den pågår från måndag 18 september till onsdag 27 september. 

Försvarsmakten arbetar för att du som bor här ska påverkas så lite som möjligt. Men en ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig och många militära fordon kommer att röra sig på marken.

Ökat antal flygningar över Uppsala med stridsflyg

från lördag 23 september fram till onsdag morgon 27 september kommer stridsflygplan att flyga med hög intensitet både dag och natt.

Delar av E18 stängs av

Under fredag förmiddag 22 september används delar av E18 för att förflytta stridsfordon i riktning österut. Ett körfält stängs av och framkomligheten på sträckan är begränsad.

Vad är Aurora 17?

Aurora 17 är den första och största militärövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 personer kommer att delta. 

Aurora 17 ska bidra till att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges och Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. 

Du hittar mer information om Aurora 17 på forsvarsmaktens webbplats.