Välkommen på leverantörsträff hösten 2019

Uppsala växer vilket betyder fler affärer. Därför vill vi gärna träffa dig och prata om kommande upphandlingar och hur vi kan samarbeta och växa tillsammans. Du får också veta mer om hur en upphandling går till, hur vi förenklat anbudsgivningen och tillfälle att ställa frågor, mingla och knyta viktiga kontakter. Alla leverantörer är välkomna – både våra befintliga leverantörer och företag som vill bli leverantörer till oss.

Du kan välja mellan två tillfällen under hösten: 

24 september 2019  klockan 9-12 Uppsala Konsert & Kongress
24 oktober  2019
klockan 13-16 Uppsala Konsert & Kongress

Det är gratis att delta.

Anmäl dig som deltagare i leverantörsträff

Block 1 

Träffen inleds med följande presentationer på scenen:

 • Näringsliv, utveckling och målsättningar inom Uppsala kommun
 • Stadsutveckling inom Uppsala kommun
 • Uppsala kommun – En attraktiv affärspartner
 • Upphandling och inköp inom Uppsala kommun
 • Uppsala kommuns arbete för ett hållbart samhälle

Block 2

Fika och mingel där du träffar representanter från kommunala förvaltningar och bolag och får information samt tillfälle att ställa frågor om kommande upphandlingar. Representanter från de kommunala bolagen Sportfastigheter, Fyrishov, Skolfastigheter, Uppsala Stadsteater, Uppsala Bostadsförmedling, Uppsala Konsert och Kongress, Uppsalahem, Uppsala Parkerings AB, Uppsala Vatten och Destination Uppsala finns på plats. Du träffar även representanter från kommunens stadsbyggnadsförvaltning, Uppsalapaketet, avdelningen för näringsliv och destination, avdelningen för social och ekologisk hållbarhet samt staben för upphandling.

 

 1. Uppsala kommun - Staben för upphandling, kategori Fastighet och entreprenad
 2. Uppsala kommun -  Staben för upphandling, kategori Tjänster
 3. Uppsala kommun -  Staben för upphandling, kategorierna Fordon och transport, samt Livsmedel
 4. Uppsala kommun - Staben för upphandling, kategori IT
 5. Uppsala kommun - Staben för upphandling, kategori Vård och omsorg
 6. Uppsala kommun - Staben för upphandling, kategori Varor
 7. Uppsala kommun - Staben för upphandling, Avtalsuppföljning och E-handel
 8. Uppsala kommun - Staben för upphandling, Anbudsskola
 9. Uppsala kommun - Stadsbyggnadsförvaltningen
 10. Uppsala kommun - Uppsalapaketet
 11. Uppsala kommun - Avdelningen näringsliv och destination, samt avdelningen för social och ekologisk hållbarhet
 12. Uppsala kommun - Sport- och Rekreationsfastigheter AB
 13. Fyrishov AB
 14. Uppsala kommun Skolfastigheter AB
 15. Uppsala Stadsteater AB
 16. Uppsala Bostadsförmedling AB
 17. Uppsala Konsert och Kongress AB
 18. Uppsalahem AB
 19. Uppsala Parkerings AB
 20. Uppsala Vatten och Avfall AB
 21. Destination Uppsala AB 

Loggor hösten 2019