Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som pågick 28 maj–3 juni 2018. Veckan samordnades av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan var att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris.

Broschyr om kris till alla Sveriges hushåll

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer", vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på msb.se

Det här hände i Uppsala kommun

Under krisberedskapsveckan ordnade Uppsala kommun informationsinsatser för dig som medborgare, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna.

Medarbetare från enheten för säkerhet och beredskap fanns på plats hos kommuninformation för att svara på frågor om krisberedskap. Även Civilförsvarsförbundet var där för att visa vad du behöver ha hemma i din krislåda. Försvarsutbildarna höll utbildningen "För din säkerhet" på Uppsala Konsert och Kongress. Civilförsvarsförbundet och Uppsala kommun fanns även på plats i Gränbystadens galleri för att ge råd, svara på frågor och visa krislådan.

Mer om krisberedskap

Checklista

I den här checklistan, framtagen av MSB, ser du bra saker att ha hemma för att klara en kris.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Sovsäck, filtar och varma kläder 
 • Tändstickor 
 • Stearin- och värmeljus 
 • Ficklampa med extra batterier 
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj.
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio. 
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon. 
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar. 
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten.
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad).
 • Kontanter 
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Ladda ner checklistan "Bra saker att ha hemma för att klara en kris" (pdf). (PDF, 1 MB)

Läs mer om hur du förbereder dig inför en kris på dinsakerhet.se.

Filmer om krisberedskap

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

Energimyndighetens film Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

Mer information

Läs mer om kris, olyckor och samhällets beredskap.

Läs mer om krigsfara och krig.