Intresseanmälan Klimatmatchen

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Uppgifter om laget
Alla deltagare ska vara mellan 10 och 16 år.
Uppgifter till ansvarig kontaktperson
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens postadress (Fritidsbiljetter skickas per post till kontaktperson)
Kontaktpersonens postnummer och ort (Fritidsbiljetter skickas per post till kontaktperson)
Kontaktpersonens e-post
Kontaktpersonens telefon

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för hanteringen av personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att administrera tävlingen klimatmatchen. Det gör vi utifrån ett allmänt intresse. Uppgifterna delas med UL

Dina kontaktuppgifter lagras fram till december 2019. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.