Klimatdriven företagsutveckling

 1. I korthet


  Som en del i arbetet med att uppnå kommunens klimatmål driver Uppsala kommun, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ett projekt som stöttar företag att genomföra klimatsatsningar.

  Europeiska regionala utvecklingsfondens logotype.

  Ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Fäll ihop
 2. Om projektet


  Projektets övergripande mål är att effektivisera och driva på klimatarbetet på lokal nivå. Förutom att bidra till att nå Uppsalas klimatmål leder det till ökad konkurrenskraft, nya affärsidéer och minskade kostnader för företagen som deltar.

  Projektet startade 2016 och avslutas i juli 2018 och ska med hjälp av utbildning, verktyg och erfarenhetsutbyten inspirera företag att genomföra konkreta åtgärder som minskar deras klimatpåverkan.

  Projektet ska samverka med minst 40 företag med upp till 250 anställda. Under projektets gång bjuder vi in företag i olika branscher och inom olika fokusområden: sol, energieffektivisering, persontransporter och godstransporter.

  Fäll ihop
 3. Åtgärder inom projektet


  Fokusgrupp energieffektivisering

  Fokusgruppen energieffektivisering riktar sig till restaurangföretag med aktiviteter för att uppnå energieffektivisering i restaurangkök och minskad klimatpåverkan från maten som serveras.

  Deltagande restauranger går först en utbildning i klimatsmart och ekologisk matlagning. Därefter får de lära sig att använda ett IT-verktyg för att räkna fram olika rätters klimatpåverkan. IT-verktyget gör att kockar kan utveckla klimatsmarta menyer, verktyget visar skillnad i utsläpp beroende på recept. Restaurangerna synliggör sedan de olika rätternas klimatpåverkan för konsumenterna, för att möjliggöra aktiva val.

  De restauranger som deltar i fokusgruppen erbjuds också energirådgivning för att minska energianvändningen.

  Fokusgrupp godstransporter

  Arbetet i fokusgruppen godstransporter fokuserar främst på informationsinsatser. Ett seminarium om klimatsnåla transportmedel planeras där deltagare, till exempel transportföretag och godsmottagare, samlas för att samtala om och inspireras av cykelleveranser, eldrivna bilar och andra godstransporter med lägre klimatpåverkan.

  Fäll ihop
 4. Kontakta kommunledningskontoret


  Öppettider reception, Stationsgatan 12

  Måndag–fredag 7.45–17.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon (kommunens växel): 018–727 00 00
  E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala

  Fäll ihop