Klimatdriven företagsutveckling

 1. I korthet


  Som en del i arbetet med att uppnå kommunens klimatmål driver Uppsala kommun, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ett projekt som stöttar företag att genomföra klimatsatsningar.

  Europeiska regionala utvecklingsfondens logotype.

  Ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Fäll ihop
 2. Om projektet


  Projektet ska, med hjälp av utbildning, verktyg och erfarenhetsutbyten, inspirera företag att genomföra konkreta åtgärder som minskar deras klimatpåverkan. Förutom att bidra till att nå Uppsalas klimatmål leder det till ökad konkurrenskraft och minskade kostnader för företagen som deltar.

  Projektet pågår från 2016 till juli 2018 och ska samverka med minst 40 företag med upp till 250 anställda. Under projektets gång bjuder vi in företag i olika branscher och inom olika fokusområden. Som ett första steg bjuder vi in restauranger till utbildningar och aktiviteter om att spara energi och minska klimatavtrycket. 

  Kommunen driver projektet i samverkan med Uppsala klimatprotokoll, en samarbetsplattform för större företag, organisationer, universitet och kommunen med ett gemensamt mål: att minska utsläppen av växthusgaser. 
  Läs mer om Uppsala klimatprotokoll på klimatprotokollet.uppsala.se

  Fäll ihop
 3. Åtgärder inom projektet


  Klimatprofilering för restauranger

  En del av projektet Klimatdriven företagsutveckling riktar sig till restauranger. Restaurangerna får bland annat utbildning i klimatsmart mat och hur energianvändningen kan minskas.

  Syfte

  Projektet ska bidra till

  • minskad energianvändning
  • minskade utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger
  • att underlätta för restauranger att kommunicera miljö- och klimatarbetet.

  Exempel på aktiviteter i projektet

  • Utbildning i klimatsmart och ekologisk matlagning. 
  • Verktyg som enkelt beräknar matens klimatpåverkan. Verktyget är utvecklat av klimatforskare på Chalmers tekniska högskola.
  • Energiinventering, det vill säga tips och råd för hur användningen av el och värme kan minskas.
  • Erfarenhetsutbyte mellan restauranger i framkant när det gäller att arbeta klimatsmart.

  Läs nyhet om klimatprofileringen

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta kommunledningskontoret

  Öppettider reception, Stationsgatan 12

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00. 

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12, se karta över var de andra delarna av kommunledningskontoret finns.
  Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop